Magyar Katolikus Lexikon > V > Váncsay


Váncsay János (Csütörtök, Pozsony vm., 1743 k.–Hugad, 1806. júl. 15.): választott püspök. – A Szt István papnev-ben 1767: magister. A teol. elvégzése után 1772. VII. 8: pozsonyi karkp., 1773. V. 16: s-lelkész, 1774: a Pázmáneum tanulm. felügy-je, 1775. I. 25: Szempc plnosa, 1790. V. 8: esztergomi knk. 1793: házasságvédő, 1796: a kir. tábla papja, 1803. XI. 25: nyitrai főesp. 1805. III. 7: szentistváni prép., novi vál. pp. és visegrádi apát. – M: Halotti dicséret, mellyben...Gr. Batthyányi Józsefnek...érdemeit...hirdette. Pozsony, (1799) – Köszöntő beszéd, mellyel Semsey András urat...tisztelte. Pest, 1802. – Utóda a novi c-en 1807: Kálmánházy László. T.E.

LBE:409. – Zelliger 1893:536. – Némethy 1894:1012. – Kollányi 1900:403. – Szinnyei XIV:831.