🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vámszer
következő 🡲

Vámszer Géza (Nagyszeben, Szeben vm., 1896. aug. 13.–Kolozsvár, 1976. szept. 21.): néprajzos, középiskolai tanár, múzeumalapító. – A gimn-ot Nagyszebenben végezte, 1916–18: a 21. honvéd gyalogezred katonája az orosz és olasz harctereken. 1919–20: a tudegy. csendőrzászlóalj tagja; 1920: a bpi Képzőműv. Főisk-n rajztanári okl-et szerzett. 1922: a nagyszebeni tanítóképző, 1926: a székelyudvarhelyi áll. líceum, 1929–41: a csíkszeredai r.k. gimn. tanára. 1931: a Csíkszeredai Turista Egylet alapító elnöke. 1941–56: nyugdíjazásáig a kolozsvári áll. gimn. rajztanára; főként Csík szék, Kalotaszeg és Kolozsvár környékének falusi nép- és egyházműv-ét kutatta. 1934: mozg-at indított a csíkdelnei Szt János-tp. helyreállítására. Csíkszereda városi tanácsosa, a Csíki Székely Múz. alapító tagja; anyagát javarészt ~ gyűjtötte össze. Törv-széki írásszakértő. 1935–48: a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társ., az Erdélyi Múz. Egylet, 1939–41: a Pázmány Péter Társ., 1941–44: az Orsz. M. Sajtókamara tagja, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemz. Múz. és az Erdélyi Háziipari Közp. ig-választmányi tagja. – 1945. III. 4–1948. IV. 1: a 4 turista egyes-ből akkor alakított Erdélyi Népi Kárpát Egyes. megszüntetéséig eln. – Írásai: Debreceni Szle (1934:354. A csíkdelnei Szt János tp.), Az ember és a hegy... (Bp., 1938: Útmutatások székelyföldi tanulm-utakhoz), Erdélyi Múz. Egyes. emlékkv-e (Kolozsvár, 1939: A székely vagyon- és földközösség), Csíki Lapok, Csíki Néplap, Erdélyi Fiatalok, Erdélyi Isk., Erdélyi Tudósító, Keleti Újság, Korunk, Láthatár, Székelység, Utunk, Művelődés. – M: Ízlés, modor, divat. Székelyudvarhely, 1928. – Csíkvármegye turista kalauza és térképe. Szerk. [Csíkszereda], 1934. – Székely táncok. Bándi Máriával. Kolozsvár, 1937. – Szakadát. Egy Szeben megyei szórvány. Kolozsvár 1940. (Erdélyi enciklopédia 6.) – Kalotaszegi m. népviselet (1949–1950). Faragó Józseffel, Nagy Jenővel. Bukarest, 1977. – Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok (1930–1975). Uo., 1977. – Kolozsvárt 1945. V–X: és 1947–1948. VI: az Erdélyi Kárpát Egyes. lapja, az Erdély főszerk-je, 1946 ősz/tél: Erdélyi Sándorral szerk-je. – Álneve: Szebeni Géza (1960–75: a hazai néprajzi sajtóban). 88

Ker. m. közél. alm. III:318. – Bíró 1955:437. – Korunk 1977:1. sz. (Kós Károly: A nehéz szolgáló írástudó példája. ~ pályaképe.) – Művelődés 1977:11. sz. (Visszaemlékezés életpályámra) – Kuszálik 1996:78. (160.) – Monoki 1997:473. – Antal Imre: „Tisztesség adassék”. Lapok a csíkszeredai r.k. főgimn. tört-éből. Csíkszereda, 2000:140.