Magyar Katolikus Lexikon > V > Vágmagyarád


Vágmagyarád, Vágmagyaród, Moderdorf, Modorfalva, v. Pozsony vm. (Modranka, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. nagyszombati esp. ker-ében. – 1258: említik. 1273: IV. László kir. Nagyszombat sz. kir. városnak adományozta, s az birtokolta 1848-ig. A pléb-t 1913: alapították. – 1647: Lippay György esztergomi knk tp-ot és keresztútat építtetett, amely Nagyszombatban a klarisszák városfalon kívüli tp-ánál kezdődött, utolsó stációja ~on volt. Esterházi Pál szerint 1654: épült Mária lorettói házának másolata, amelynél sok búcsújáró nyert kegyelmet. A kegyhelyet az 1780-as évekig pálosok gondozták. – Az eredeti kegyszobor – lorettói típusú álló Boldogasszony, bal karján a gyermek Jézussal – a Thököly fölkelés idején eltűnt. Helyette Orbán Pálné, Alvinczy Éva 1689: a 2000: is meglévő lorettói szobrot adományozta. 1807-ben Görgey György Márton rézmetszetű képet készíttetett a róla. – Jordánszky Elek, utalva az 1770-es évekre, 1836: írta, hogy a nagyszombati egyetem diákjai minden szombaton kijártak ~ra a Lorettoi Szűzanya kegyszobrához. Kultusza 2000-re elenyészett.  **–B.G.

Gerecze II:661. – Schem. Strig. 1917:213. – Jordánszky 1836:18.  – Fényes II. 1851:108.  –  Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava, 1977:262. – Szilárdfy 1994:31.