Magyar Katolikus Lexikon > V > Vágújhely


Vágújhely, Újhely, v. Nyitra vm. (Nové Mesto nad Váhom, Szl.): 1. Boldogságos Szűz Mária ágostonos prépostság. 1263: IV. Béla kir. révjével, vámjával és három faluval a pannonhalmi apátságnak adta cserébe a korábban elvett Vas vm-i Küszén helyett. 1271: V. István kir. Lőrinc szörényi bánnak adta. 1317 és 1321: az apátság visszakövetelte a Csák Máté által elfoglalt birtokot. 1388: →Stiborici Stibor erdélyi vajda kapta meg Zsigmond kir-tól. Stibor, aki a közeli Beckó várában rendezte be udvarát, néhány hónappal halála előtt 1414. I. 16: ~en 12 ágostonos knk-nak Szűz Mária-prépságot alapított, nekik adta a Bold. Szűzről nevezett plébtp-ot Pobedim és Bassóc falvakkal együtt. A prép-ot a knk-ok választották és az esztorgomi érs. erősítette meg. 1431: fia és utóda ifj. Stibor megerősítette ~t a Morvao. felől betörő husziták miatt, 1434: fiúörökös nélkül meghalt. – 1447: a husziták feldúlták a tp-ot és elpusztították a prépság javait. A knk-ok 1450: a p-hoz folyamodtak, hogy Bolondóc (Beckó) vára alá költözhessenek a Szt István-tp. mellé. 1464: Svehla rablóvezér rommá dúlta a prépostságot, a knkok elköltöztek. 1514: a szerzetesélet már megszűnt, egyhm-i papok kapták meg a prép-i címet. – A tp. legrégibb része a toronyalja tölcséres kapuzattal. 1414 u. az ágostonos kanonokok új, gótikus, nyolcszög alaprajzú tp-ot és hosszú, sokszög záródású szentélyt építettek, 1667 u. barokk öltözetet kapott. – 2. plébánia a v. esztergomi főegyhm. csejtei esp. ker-ében. – 1313: már létezett. Tp-át Kisboldogasszony tit-ra sztelték, a mait 1414: építették. Akv. 1694-től. Kegyura 1880: a beckói uradalom. – A ~i Madonna (1400/1410) a →Szép Madonna szobortípus moi példája. H.F.L.

Némethy 1894:302. – Reviczky Bertalan: A boldogságos szűzről címzett vágújhelyi prépostság története. Trencsén, 1897. – Gerecze II:577. – Schem. Strig. 1911:LXV; 1917:148. – Magyar Művészet 1938:335. (Ethey Gy.: ~ építészeti emlékei.) – Radocsay 1967:44. –  Gábris Július: Dejiny prepozitúry Panny Márie v Novom Mesto nad Váhom. Bratislava 1969. – Mészáros 1988:273.