Magyar Katolikus Lexikon > V > Vágó


Vágó Ferenc OFM (Újszász, Pest, Pilis és Solt vm., 1826. jan. 26.–Gyöngyös, 1902. júl. 2.): gimnáziumi igazgató. – Középisk. Szolnokon, Vácott és Pesten végezte, ahol a Tud.egy. joghallg. 3. é. jogászként Szenttamásnál (Bács vm.) a 34. honvéd-zászlóaljhoz csatlakozott és Világosig végig harcolta a szab.harcot. 1849. X. 27: lépett a kapisztrán rtart-ba, 1851. XII. 1: szerz. fog. tett, 1856. VIII. 15: pappá szent. Gyöngyösön, Szolnokon, Szabadkán, és Jászberényben gimn. tanár; 1876. a gyöngyösi gimn. ig-ja. 1897. V. 2: Baján az önképzőkörben, megnyitó beszéd elmondása közben féloldali agyvérzés érte. – Cikkei: jászberényi gimn. ért. (1857: A hold és nap vonzerejének hatása a dagály és apály tüneményekre); gyöngyösi gimn. ért. (1853: A vonzerő hatása a természeti tüneményekre; 1859: A nehézkedés hatása a természeti tüneményekre vegytani szempontból vizsgálva); szolnoki gymnasium története); a Gyöngyös c. hetilap munk. – M: A Gyöngyös városi kat. nagygimn. értesítvénye az 1876/77–1895/96. tanévről. Gyöngyös, 1877–1896. – A Gyöngyös városi alsófokú ipar- és kereskedelmi isk. ért. az 1888/89. tanévről.Közzéteszi. Uo., 1889. – A gyöngyösi kat. közs-i nagygimn. tört-e. Uo., 1896. – Kz-ban: Egyházi kortan.  88

Wutz 1887:60. – Rajner 1893:53. – Schem. OFM Cap. 1901:I. – Gyöngyösi kir. gimn. ért. 1903. 5. – Szinnyei XIV:737. – Értesítők. 2001. 8:9469–9488., 9539. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Vágó Gábor (*Belényes, Bihar vm., 1894. aug. 19.): szobrász, az erdélyi egyhm. művésze és műértője. – Neje: Berényi Margit (1906–) festő. A szegedi felsőiparisk. fémipari szakát végezte. 1919: Kolozsvárt dombormű és bronzműves műhelyt nyitott. 1925. II–: Rómában a Cellini-féle szoboröntést tanulmányozta. 1928–30: Bpen, vidéki városokban és Erdélyben számos portrét, bronz és márvány emléktáblát és egyh-i szobrot készített. 1930–: Kolozsvárt ötvös műtermet és szoboröntődét nyitott. Portrészobrai: Shvoy Kálmán tábornok, Majláth Gusztáv Károly mpp., (Gyulafehérvár, ppi palota), Báthory István fejed. (Kolozsvár, Báthori-Apor szemin.), Hosszú Gyula g. kath. pp. – A bpi Képzőműv. Társulat tagja.  88

Várady–Berey 1935:963. – Gara 1939:107. – Új Idők lex. XII:6005. – Készülő Kolozsvári enciklopédia névanyaga. Bp., 1989.