🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vágássy
következő 🡲

Vágássy Gyula (Eger, Heves és Külső–Szolnok vm., 1860. ápr. 22.–1926 e.?): plébános. – Egerben tanult, 1875: kisszeminarista, 1882: pappá szent. Kistályán, Jászdózsán, Fényszarun kp., 1886. VIII. 1. az egri szemin. gondnoka, egyidejűleg el. isk. hitokt. is, majd tornaszentmiklósi (Heves vm.) plnos. – Cikke: Egri Egyházm. Közl. (1908: 93. Az égitestek keletkezése 1-3 r.; 1917: 113. A papi nyugdíjalap rendezése; 132. A papi nyugdíj rendezésének ügyében a alsóhevesi ker. papsága által az őszi gyűlésen beadott indítvány; 142. Megjegyzés a "Felhíváshoz", 147. Felhívás [az] egyhm-i papsághoz, Mózer Bélával, Novák károllyal, Szabó Antallal, 157. Nyilatkozat, 1920: 53. A csillagok világáról) és az egri lapokban. – M: 1. Jó szó. A m. nép sz. írta felebarátainak jóakarója. Bp., 1883. – 2. Jó olvasmány. Uo., 1885. – 3. Gondolkozzál! Eger, 1903. (és Egri Népkvtár 1909.) – 4. Értsük meg egymást. Jó tanácsok m. testvéreinkhez. Bp., 1904. (Népiratkák 210.)– 5. Van-e Isten, van-e lélek? Uo., 1913. (u. az 283.) (4. kiad. Uo., 1928. Ker. kis kvtár 25.) – 6. Ész, erő. Népies elb. a m. forr. időkből. Uo., 1923. 88

M. Sion. 1888:949. – Koncz 1892:242. – Heves vm. Bp., [1909] – Schem. Agr. 1914:166. – Szinnyei XIV:734. – Puskás 1979:1890. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)


Vágássy Gyula (Eger, Heves és Külső–Szolnok vm., 1860. ápr. 22.–1926 előtt?): plébános. – Egerben tanult, 1875: kisszeminarista, 1882: pappá szent. Kistályán, Jászdózsán, Fényszarun kp., 1886. VIII. 1. az egri papnev. int. házigazdasági kezelője, egyidejűleg el. isk. hitokt. is, 1902: Tiszapalkonyán h.plnos, majd tornaszentmiklósi (Heves vm.) plnos. – Cikke: Egri Egyházm. Közl. (1908: 93. Az égitestek keletkezése 1-3 r.; 1917: 113. A papi nyugdíjalap rendezése; 132. A papi nyugdíj rendezésének ügyében a alsóhevesi ker. papsága által az őszi gyűlésen beadott indítvány; 142. Megjegyzés a „Felhíváshoz”, 147. Felhívás [az] egyhm-i papsághoz, Mózer Bélával, Novák Károllyal, Szabó Antallal, 157. Nyilatkozat, 1920: 53. A csillagok világáról) és az egri lapokban. – M: Jó szó. A m. nép sz. írta felebarátainak jóakarója. Bp., 1883. – Jó olvasmány. Uo., 1885. – Gondolkozzál! Eger, 1903. (2., bőv. kiad. 1909. Egri Népkvtár 1.) –Értsük meg egymást. Jó tanácsok m. testvéreinkhez. Bp., 1904. (Népiratkák 210.) – Az égi testek keletkezése. Eger, 1909. – Van-e Isten, van-e lélek? Eger, 1912. [2. kiad. Bp., 1913. (Népiratkák 283.), és 1916] (3. kiad. Bp., 1920; 4. kiad. Uo., 1928. Ker. kis kvtár 25.) (Ism. Pannonhalmi Szle 1929: 407) – Ész, erő. Népies elb. a m. forr. időkből. Uo., 1923. – Álneve: felebarátainak jóakarója (Jó szó. Bp., 1883.) 88

M. Sion 1888:949. – Koncz 1892:242. – Heves vm. [1909] – Schem. Agr. 1914:166. – Szinnyei XIV:734. – Puskás 1979:190. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)