🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Váci
következő 🡲

Váci Lukács, Lucas de Vacia, OP (15. sz.): szerzetes, a pesti konvent tagja. 1456: Bolognában teol. hallg. 1462: Párizsba ment, hogy a magisteri cím elnyerése céljából szentencia-előadásokat tartson. 1465: a párizsi egy-en definitorként a m. rtart. képviselője, elnyerte a magisteri fokozatot. 1475:  r. generálisa megengedte, hogy alamizsnát kérjen és osszon el a r-en belül, és elrendelte, hogy kv-eit senki sem veheti el tőle. 1477: a budai domonkosok priora. V.S.

Harsányi 1938:243.

Váci Pál, OP (15. sz.): szerzetes. 1474: Bécsben egy. hallg., magister artium és teol. lektor. Ekkor készítette el a Nyulak szigeti apácák számára regula-fordítását, amely 1889: került elő egy kv-tábla belsejéből és Birk-kódex a neve. 1476. VI. 3: mint artium magister és teol. lektor engedélyt kapott a magister generalistól, hogy alamizsnát és pénzt gyűjtsön a magisteri fokozat megszerzésére. 1478: p. rendeletre megkapta a magister theol. c-et. 1477: ~ miniálta, vsz. Nagyszombatban, Aquinói Szt Tamás Summa Theologiae Prima Parsának egy velencei kiadású, nyomtatott példányát, amellyel 1480. XII. 29: készült el. 1482: nagyszombati prior, a pesti és budai konventek visitatora. V.S.

Harsányi 1938:231.