🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Váci népiratkák
következő 🡲

Váci népiratkák, 1929–1930: a Váci Múzeum Egyesület és a Kapisztrán nyomda népszerűsítő egyháztörténeti-politikai kiadványsorozata. Számozott füzetei: 1. Tragor Ignác: A Hétkápolna és csodás képe. 1929. – 2. Huber József: A kisgazda sorsa. 1929. – 3. Varázséji Béla A váci Rókus-kápolna története. 1930. 88

váci nyomda: Alapítási éve ismeretlen. Kósa Benedek OFM Canonicum Syllogen és Júda és Jeruzsálem királya, Siralmas Sedekiás c. munkáját 1773: adta ki Ambró Ferentz Ignác (†1792) püspöki könyvnyomtató, aki 1775. VI. 23: kir. szabadalmat kapott (már 5 éve Vácott nyomdászkodott). Néhány ref. mű kivételével kat. műveket adott ki. 1793: mármarosi Gottlieb Antal (†1823) vásárolta meg a ~t, akinek első munkája Katona István: Historia critica Regnum Hungariae... 10. kötete, melynek megjelenését a váci kápt. támogatta. A nyomdához tulajdonosa betűöntödét is létesített, ő adta ki 1797: Bozóky Mihály →Katolikus kar-béli kótás énekes könyvét. 1802. XI. 29: fölajánlotta az akkor szerveződő siketnéma int-nek, hogy a siketnémákat, díjazás nélkül, megtanítja a nyomdászatra. 1823: az évek óta társtulajdonos Plöszl Lipót folytatta a nyomdászkodást, a betűöntödét hamarosan megszüntette. 1864: a ~t Robonyi Géza székesfehérvári ev. nyomdász vette meg, aki kv-ek mellett 1867: hírlapkiadásra is vállalkozott. 88

Karcsú 1888:198. – Gulyás 1961. II:248.