Magyar Katolikus Lexikon > V > Váci Keresztény Nyomda Részvénytársaság


Váci Keresztény Nyomda Részvénytársaság, 1919. nov. – 1926: a keresztény sajtótermékek készítésére alapították. – 1919. I: Váci Irodalmi és Könyvnyomdai Rt néven kezdték meg szervezését,

71 alapító taggal, (1919 őszén a Keresztény Nemzeti Egység Pártja tagjai voltak), köztük a Váci Hangya Szövetk., a kat. legényegylet,

az Ifj. Kálvin Szöv., Podhorányi József és Herrhof Mátyás knk-ok. A Váci Keresztény Újság alapításához fölajánlották a megszünt

Váci Közlöny hírlapbiztosítékát, (1922: 10.500 korona). A nyomdát 200.000 K-ás alaptőkével, 100 K-ás részvényekkel tervezték. A bpi Wörner gyártól vásárolt alapfölszereléssel Merkantil nyomógéppel és gyorstaposógéppel és kézi szedésű betűkészlettel kezdett munkához Péteri János fegyintézeti nyomdász. – Ez készítette  920. III. 14.–1926. XI: a Váci Keresztény Újság vasárnaponkénti pol. és társad. hetilapot, amit 1923: 800 példányban nyomtattak. 1923 végén könyvkötészetet is nyitottak. 1926 őszén fölszámolták, fölszerelését a ferences Kapisztrán nyomda vette át. 88

Kenyéri 1992:107.