Magyar Katolikus Lexikon > V > Váci Egyházmegyei Könyvtár


Váci Egyházmegyei Könyvtár, 1875-: Peitler Antal váci pp. alapította a Püspöki, Káptalani és Szemináriumi Könyvtár egyesítésével. – Gyarapodását az a rendelet segítette elő, hogy a lelkipásztorkodó papságnak a ~ javára kellett végrendelkeznie. Ezért a ~ a váci pp-ök, knk-ok és papság szellemi életének tanúja. A Szeminárium új kvtárt létesített, mely 1972: került a ~ba. – A ~ legrégibb darabjai kódextöredékek, köztük több héber. Egy teljes Biblia-kódex-e van (15. sz). A ~ őrzi a Káldy-féle bibliafordítás egy kefelevonatát. Értékes az Ecsegi Szt Kereszt Céh jegyzőkönyve, az Ecsegi kódex. Nagy hagyományozói voltak: Gasparik Kázmér, Nováczky Endre. Medgyessy János, Bánk József. Periodika anyagában jelentős az Acta Eruditorum, a világ első folyóirata. Több dokumentuma örmény betűkkel, de török nyelven nyomtatott kv. A ~ kézirattára a tör. hódoltság idejére megy vissza. A régi könyvtári berendezésekből származik a most is meglévő olvasókerék, melyet a hagyomány szerint Roskoványi Ágoston pp. használt. –

1989-: nyilvános magánkönyvtár, állománya 2009: kb. 120 ezer kötet. V. La.

Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákon.  Bp., 1969.  – Pest megyei könyvtáros, 33. évf. 14. (Varga Lajos: A ~ .) – Tóth Béla: A ~ kéziratkatalógusa. Bp., 1999. – Atkáriné Meszlényi Zsuzsanna: Vaciensis helytörténeti gyűjtemény Vác városára vonatkozó dokumentumai. Vác, 2004.