Magyar Katolikus Lexikon > V > Vácegyházmegye múltjából


Vácegyházmegye múltjából, Capita ex historia dioecensis Vaciensis, Vác, 1941–1948: könyvsorozat az egyházmegye történetéről. Szerk. Félegyházi József. – 1. Nagy J. Győző–Klekner Tibor: A két Althann váci ppsége. 1718–1756. 1941. –

2. Félegyházy József: A váci ppség a tatárjáráskor. – Rajz Mihály: Egyhmegyénk a török uralom végén. – Lancz Kálmán: Dvornikovits Mihály ppsége. 1943. – 3. Lajtos József: Gr. Migazzy Kristóf Antal váci ppsége. Bp., 1942. – 4. Szarka Gyula: A váci egyhm. és pp-ei a török hódítás korában. 1947. – 5. Uő: Vác kat. intézményei és épületei a török hódítás korában. 1948. 88