🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > V > Vác
következő 🡲

Vác, Szt (10/11. sz.): remete. – A Hethey család sarja(?). Fiatalon remeteéletet kezdett. Életszentsége sokakat vonzott, amit ~ nehezen viselt, ezért élete utolsó éveit a Pilis rengetegében élte le. Géza hg. (kir-ként ur. 1074–77) ~ remetesége helyén alapított várost ~ról nevezte el.  **

Puskely 1994:47.

Vác, Vacium: 1. vár. Már az Árpád-korban állhatott itt valamilyen földből készült erődítmény a ppi székhely védelmére. 1241: a tatárok elpusztították. Ezután IV. Béla kőből építtetett erősséget. A mohácsi csata után Szapolyai János és I. Ferdinánd hívei váltakozva birtokolták. 1542 u. a törökök többször elfoglalták. 1604: Bocskai csapatainak meghódolt. 1619: Bethlen Gábor serege szállta meg. 1686: végleg felszabadult a tör. uralom alól. A négyszögletes alaprajzú, kerek tornyokkal erősített belső várhoz É felől csatlakozott a várost védő, szabálytalan alaprajzú külső fal. Ma egy kerek tornya és néhány falrészlet áll még. – 2. A →váci püspökség székhelye. – 3. Plébániái: →Vác–Alsóváros, →Vác-Deákvár, →Vác-Felsőváros. – 4. A g. kat. egyházközséget 2001. VIII. 1: alapították. Ter-e: Vác városa, Fót, Dunakeszi, Göd és a váci esp. kerület. Szórványter-e a váci egyhm-nek a váci és hatvani esp. ker-en túl az országhatárig terjedő része. Tp-a 2007: még nem volt, a lit-t Fóton, Dunakeszin, Gödön, Vácott, Pásztón és Salgótarjánban a r.k. plébtp-okban végzik. Parókusa: Papp Miklós. Dunakeszin készülnek tp-építésre. – 5. Iskolái: →váci piarista gimnázium. – Karolina Iskola: 1905: alapította Csáky Károly ppi leányisk-ként, vezetésével a Páli Szt Vincéről nev. nővéreket bízta meg. 1916-: kereskedelmi tagozata is működik. 1991: Lengyel Antal plnos szervezte meg kat. isk-ként való újraindítását. – Isteni Megváltó Leányai: 1935: 4 oszt. el. isk-t indítottak a Jeszenszky Mária grnőtől kapott épületben. Az isk. a Piar. Rend felügyelete alá tartozott. Az államosítással megszűnt. – Szent József Fiúkollégium: 1887: alapítás, szintén ~hoz tartozott. 1905-: a mostani helyén, a Honvéd utcában. 1991: újraindult. 2004–: az Apor Vilmos Kat. Főisk. kollégiuma. – R. k. női kereskedelmi szaktanfolyam, 1916–48: A váci r.k. egyhk. alapította. 1922–32: szünetelt. 1937: 2 o-ban 44 tanuló 10 írógépet használt. Ig. Institórisz Lujza. – Padányi Bíró Márton R. K. Ált. Isk. 1992: már létezett. – 1993: Davidikum R. K. Fő- és Középisk. Kollégium. →Váci Piarista Gimnázium. – 6. Kat. sajtója: 1873–79: Vácz-Vidéki Lap, 1876: Vácz-Vidék, 1879–1919: Váczi Közlöny,

1896–1910: Reménységünk, 1900–10: Értesítő, 1919–28: Váci Keresztény Újság, 1929–36: Katolikus Jövő, 1930; 1936–42: Havi Értesítő, 1931–44: Isten Dalosai, 1933–39: Vezér, 1936–42: Havi Értesítő, 1940–43: A Mi Lapunk, 1942: Magyar Kalász, 1943–44: Váci Katolikus Tudósító, 1943–44: Vácegyházmegyei Papok Közlönye, 1945–47: Lelkipásztori Levél, 1947–48: Assziszi Szt Ferenc III. Rendje, 1948: Egyházközségi Tudósító,1990–94: Váci Kat. Tudósító, 1992–: Baráti Levél, 1992–: Kat. Óvoda és Iskola. –

7. Üldözött papjai: Brusznyai József (*1922) teol. tanárt 1950. VIII: letartóztatták; 1953: szabadult. – Korompay Tibor (*1911) ppi titkár 1957. III. 10–17: börtönben. – Oetter György (1902–57) irodaig-t 1950. VIII–53: Kistarcsára internálták. – Petróci Sándor (*1918) ppi titkár 1950 k. fél é. vizsgálati fogságban; 1957. III. 10–17: újra letartóztatásban. – Regőczi István (*1915) váci árvaházában már 240 háborús árváról gondoskodott, amikor 1949. X. 21: népellenes magatartás vádjával letartóztatták, s ítélet nélkül Kistarcsára internálták, 1953. IX. 21: szabadult; 1957. III. 12–20: az ‘ellenforradalom támogatásának’ vádjával tartották fogva; 1962. III. 25: illegális gyermeknevelésért letartóztatták, IX. 25: a tárgyalóteremből engedték szabadon. Mi nem hallgatunk c. megírta börtönélményeit, Belgiumban jelent meg. Emiatt 1968: kitiltották Bp-ről; 1970. IX. 9: illegális sajtótevékenységért rövid időre előzetes letartóztatásban, 1971. II. 11: 23 hónap börtönre ítélték; VIII. 27: a föllebbvitelin 21 hónapra módosították; 1972. XII. 16: szabadult. – Szabó László (1934–66) kp-t többször beidézték Bp-re, 1966. XI. 12: egy ilyen idézés után eltűnt, 1967. I. 6: Felsőtárkány mellett egy barlangban találták meg a holttestét, a nyomozás öngyilkosság látszatát próbálta kelteni. – Széll Kálmán (1888–1953) szem. rektort 1950. VIII: elhurcolták, Kistarcsán raboskodott, majd kórházba került és meghalt. Bá.B.–88–Papp Mikós–V. La.

Karcsú Antal Arzén: Vácz város tört. Vác, 1886. VI:83. – Varga Lajos: A váci egyhm. tört. földrajza. Uo., 1997:452. – Kiss 1984:338. – Szakokt. évkv. 1937:360. – Hetényi Varga I. – MKA 2000:163. – Sasvári 2002:84.