Magyar Katolikus Lexikon > U > unokák zarándoklata


unokák zarándoklata, 2001. nov. –: „akikért nem szólhatott a harang” elnevezéssel, a titóista partizánok által 1944. X–1945. II: megkínzás után lemészárolt, tömegsírban elkapart, kb. 40.000 délvidéki magyarra emlékezve, a hozzátartozók és együttérzők rendezik meg minden év XI. utolsó vasárnapján, amikor a bpi Szt István baz-ban emlékmisét tartanak a meggyilkoltak lelki üdvéért s az elkövető megbánók bűnbocsánatáért. 88

Szabadka közs. II. vh-s áldozatainak névsora. Fel. szerk. Hegedűs Antal.  Szerk. Mirko Grlica. Szabadka, 2000. (Bácsország – kvek 6.) – M. Nemz. 2007. XI . 26. (Margittai Gábor: Antigone joga: temetni és emlékezni); 2008. XII. 1. (Joó István: Emlékezés a délvidéki vérengzésre. Sintérgödrökben a m. áldozatok tízezrei.)