Magyar Katolikus Lexikon > U > unió


unió (lat.), ökumené (gör.): egyesülés, →egység. – 1. tág értelemben fizikai v. jogi személyek tartós szövetsége (→Európai Unió, →kápolnai unió). – 2. Szoros értelemben a Rómától elszakadt egyházak helyreállított egysége. Az ~ azt jelenti, hogy az egyesülésre hajlandó egyh. Róma primátusának, elsőbbségének elismerésével kifejezi óhaját, hogy ismét a kat. egyh-hoz kíván tartozni. Ennek fejében Róma biztosítja az egyesült patriarchátusok és egyhm-k jellegzetes lit. nyelvének, rítusának és jogszabályainak megtartását. Mivel az elszakadt egyh-ak nem alkotnak egységes tömböt, az ~nak egyházrészek és Róma között kell létrejönnie. – Mind a →keleti egyházszakadás (1054), mind a →nyugati egyházszakadás (1378) után hamarosan törekvések támadtak a megbomlott egység visszaállítására. Egységre léptek Rómával (nem mindig maradandóan) 1181: a maroniták (→maroniták uniója), 1198–1375: kilikiai örm-ek, 1204–35: bulgárok, 1274: a II. lyoni zsin-on a bizánciak, 1439: a bázeli zsin-on a koptok, örm-ek, szírek, ciprusi káldeusok és maroniták, 16. sz–1700: Tamás-keresztények, italo-albánok, mezopotámiai káldeusok, 1750-től napjainkig: a káldeus egyh. (→káldok uniója), a 17. sz–1920: fehéroroszok és ukránok (→breszti unió, →lublini unió), szerbek és horvátok (→délvidéki szerbek uniója), rutének és szl-ok, románok, 1724: antiochiai melkiták, 1740: kilikiai örm-ek, 1782: antiochiai szírek, 1830: malankárok, 1859: bulgárok, a 19. sz: gör-ök, georgiaiak, or-ok, albánok; 1946–50: Ukrajnában, Ro-ban és CS-ban megszüntették, 1989–90: újra engdélyezték az ~t. A 20. sz. közepéig a k-i egyh-ak kb. 10 millió tagja egyesült Rómával. Az →ökumenikus mozgalom távolabbi célja minden ker. egyh. ~jának megteremtése. – Az →unió visszafordítása az újabb elszakadást célozza. Az egyes egyhm-k v. részegyházak egyesülése Rómával gyakran elmélyíti a szakadékot az ~ra nem hajlandó testvéregyházakkal. Ha az egyesültek az adott államban kisebbségben maradtak, sokszor ellenségeskedésben, sőt üldözésben volt részük. – A II. Vat. Zsin-nka külön dokumentuma van az ~ról (→Unitatis redintegratio). A zsin-ra az elszakadt K-i testvéregyházakat is meghívták (megfigyelőként); a 2300-nál valamivel több részvevő közül mintegy 2180 a lat. rítushoz tartozott. A zsin. külön határozatot dolgozott ki a K-i egyházakról, amit 1964. XI. 21: ünnepélyesen hoztak nyilvánosságra. →diamperi unió,  a m. kirság ter-én: →erdélyi uniók, →gyulafehérvári unió, →máramarosi unió, →tordai unió, →ungvári unió, →ökumenizmus. _nbsp;**

König 1985:365.