Magyar Katolikus Lexikon > U > udvarispán


udvarispán (lat. comes curiae): udvari főméltóság, az országnagyok (országbárók, zászlósurak) egyike. – A kir. udvar gazd. igazgatását II. István (ur. 1116–31) óta mint a →nádor állandó h-e a kir-i ~ intézte. A nádorispánt e korban teljesen lekötötte az orsz-os kormányzat, a hadügy és bíráskodás, a törvénykezési ügyek elszaporodásával az ~ hivatala is mindinkább bírói tisztté alakul át. Az ~ feladata hasonlított a vm-i ispánéhoz; gondoskodott a kir-i udvar ellátásáról, összegyűjtötte és kezelte jövedelmeit, ő volt az udvari népek bírája, mely országossá szélesedve →országbírói tisztséggé fejlődött. 1205–: a kir-né ~jai is ismertek, akik az udavari rangsorban a 3.-ként megelőzték (a 4.) →tárnokmestert. – Főpap által kinevezett ~juk volt az  →egyházi nemeseknek, kivéve az esztergomi érs. egyh-i nemeseit, akiket az érs. által kinevezett főispán alatt, választott tisztikar (nádor, ispán, szolgabirók, esküdtek stb.) kormányoztak.  88 Kerékgyártó Béla: A m. kir-i udvar a kir-ság fénykorában. (Az Anjouk uralkodása alatt) Bp., 1881. – Fógel József: II. Lajos (1516–1526) udvara. Uo., 1917. – Györffy 1983:204.