Magyar Katolikus Lexikon > U > udvari haditanács


udvari haditanács (ném. Hofkriegsrat), 1556–1848: bécsi központi kormányszerv. – I. Ferdinánd (ur. 1526–64) állította föl a hadi igazg. összes ágainak közp. vezetésére. A tör. hódoltság korában, amikor a végeken csaknem állandóan folyt a harc, állandósult a hadi készenlét, az ~nak m. szempontból nagy szerepe volt. II. Mátyás (ur. 1608–19) idejétől kezdve 7 tanácsosa volt a cs. hadsereg tábornoki karából, élén az elnökkel, többnyire tapasztalt hadvezérrel. Legismertebb köztük →Savoyai Jenő hg. a 18. sz. 1. felében. Hatáskörébe tartozott a katonaság verbuválása, fölszerelése, a hadianyag beszerzése, végvárak karbantartása és ellátása. Az ~ pénzügyeit az →udvari kamara kezelte, melynek egy tanácsosa állandóan részt vett az ~ ülésein. Ügyeit az ~ kiküldött biztosai útján intézte. – Minthogy a törökkel a hadiállapot oly gyakori volt, a Portával való fegyverszünetek, békekötések tárgyalását az ~ folytatta. A cs-kir. konstantinápolyi követe tőle kapta utasításait, s hozzá futottak be annak jelentései (hasonló volt az Oroszo-gal való diplomáciai összeköttetés is). 1848: megszüntették. **

Eckhart 1946:237.