Magyar Katolikus Lexikon > U > Ungvári Királyi Katolikus Gimnázium


Ungvári Királyi Katolikus Gimnázium, 1640–1945: A →Homonnai Jezsuita Gimnáziumot Drugeth János országbíró áttelepítette Ungvárra. 1773: világi papok és tanárok vették át. 1777: az első, 1806: a második Ratio szerinti nagygimn., 1857: 8 o-os főgimn., az első éretts-t 1858: tartották. A tanítás nyelve 1844–57: a lat. maradt, segédnyelv a m. és a rutén. 1895: elkészült új épülete. 1919-ig m. tannyelvű. Tanulólétszám: 1770: 64 parvista, 18 principista, 21 grammatista, 12 szintaxista, 26 poéta, 26 rétor, összesen: 167; 1859: 354, 1880: 499 (38), 1885: 12 o-ban 507 (22), 1887: 514, 1900: 590 (39), 1910: 468 (30), g.k. árva konviktusában 67 bentlakó, 5 bejáró, a másik konviktusban 59 bentlakó és 13 bejáró. – 1919. IX: csehszl. áll. gimn., ruszin és szl. tannyelvű. 1920. IX: reálisk-vá alakították, m. tagozattal. 1920/21: 398 m., 178 ruszin tagozatú növ.; 1921/22: 390 m. (ebből 106 leány), 238 ruszin tagozatú növ., a m. tagozatból 4 o. már m–ruszin vegyes tannyelvű. 1938. XI: m. tannyelvű gimn. ruszin tagozattal. 1941: ezt a tagozatot önálló rutén gimn-má szervezték, az anyaisk. neve M. Kir. Áll Drugeth Gimn. lett. Tanulólétszám 1942: 526 (31). 1945: megszüntették. M.I.

Felsmann 1885:142. – Wutz 1887:145. – Vajda 1900:227. – Kalmár 1910:234. – Blanár Ödön: Az ungvári kir. kat. főgymn. háromszázados tört. Ungvár, 1913. – Dudinszky István: Az ungvári kir. kath. főgymn. 300 é. fennállásának emlékünnepén (1613–1913. jún. 11.) Uo., 1913. – MTC 1918:403. 1943:437. – Barthos–Csetri 1923:246. – Hets 1938.