Magyar Katolikus Lexikon > U > Ullein–Reviczky


Ullein–Reviczky Antal (Sopron, Sopron vm., 1894. nov. 8. – London, 1955. jún. 13.): diplomata. – Éretts. után Bécsben a cs. és k. Konzuli Akad. végezte, 1927: a Tisza István Tud.egy. jogi és államtud. drrá avatták, 1933: a nemzetk. jog. m.tanárává képesítették; 1941: r.k. egy. tanár. – Az 1914/8. háborúban tüzérhadnagy, 1919: a bécsi m. követségen a m–osztr. határmegállapító biz. tagja, a párizsi m. követségen a genfi m. küldöttségnél, az ankarai m. követségen szolgált, majd Isztambulban és Zágrábban főkonzul. 1938. XII.–1942. V: a Külügymin. sajtófőn-e. 1942. V. 20: r.k. követ és meghalmazott min., 1943. IX: stockholmi követ, a Kállay-kormány békekísérleteinek részvevője. – Mo. ném. megszállása után 1944. III. 21: lemondott tisztéről Londonba távozott; a →Sztójay-kormány m. állampolgárságától megfosztotta. 1945. VII: megvált a diplomáciai pályától. Törökországba, majd Svájcba menenekült. 1950–55: Londonban élt, a New York-i Magyar Nemzeti Bizottmány képviselője, majd a Menekült Egyetemi Oktatók Szövetsége eln. – Írásai: Debrenceni Szle Jogtudományi Közlöny, párizsi Le Monde Nouveau (1928[?]: Le Protocole de Venise); párizsi Revue de Synthese Historique (1929: Les grades étapes de Tevolution constitutionelle de la Hongrie; La nature juridique des clauses territoriáles du Traité de Trianon), Nouv. Rev. de Hongr. (1942), Rassegna d’Ungheria (1943: 2. sz.), Események Lapja (1943. IX. 25), római Kat. Szle (1955: 92. Kállay Miklós emlékiratai)M: M–török történelmi kapcsolatok. Bp., 1943. (Balkán-füzetek. 5.) (u. az Les rapports historiques hungaro-turcs. Uo., 1942) – Souvenirs hongrois en Turquie. Bp., 1943. – A trianoni szerződés ter. rendelkezéseinek jogi természete. Pécs, 1943. (A Pécsi M. K. Erzsébet Tud.egy. Kisebbségi Int. kiadv. 18.) – Guerre allemande, paix russe. Le drame hongrois. (Neuchâtel, 1947) – „Német háború – orosz béke: Mo. drámája” Bp., 1993. – [Vsz. cikkek, hely, év nélkül: „Kísérletek a nemzetk. jog kodifikálására" „A m. jóvátételek jogi alapja" „A Kellog paktum" „Az állami utódlás elmélete a nemzetk. jogban"„Az új nemzetk. jog" „A m. optánsok pere" „Revízió joga"„Az emberi jogok érvényesülése a modern jogrendszerben" „A jog lényege és határai"] 88

Az Est 1938. XI. 17. Ker. m. közél. alman. 1940. II: 1121.– Morsz 1944. III. 2. – Esti Újs. 1944. V. 11. – P. Hírl. 1944. V. 12. – Gulyás gyűjt. Nagy. 2000: 990. – Gulyás–Viczián XXX: (kz-ban)