Magyar Katolikus Lexikon > U > Ulászló koronázási szerződése


Ulászló koronázási szerződése, Krakkó, 1440. márc. 8.: A m. r-ek rábeszélésére Habsburg Albert m. kir. (ur. 1438–39) 31 é. özvegye, Erzsébet kirné beleegyezett abba, hogy férjhez megy a 16 é. Jagelló Ulászló lengy. kir-hoz (ur. mint III. Ulászló lengy. kir. 1434–44, mint I. Ulászló m. kir. 1440–44). De Dominis János zenggi pp. (1434–40), Tallóci Matkó horvát bán (1436–45), Perényi János tárnokmester (1438–43, 1445–58), Palóczi László ajtónállómester (1439–46) m. követek Krakkóban 1440. I. 24–III. 8: megállapodtak ~ben: Ulászló koronázása előtt feleségül veszi Erzsébetet, de az esküvőre a →gyászév letelte előtt nem kényszeríti; ha házasságukból fiúörökös nem születik, a m. korona Erzsébet fiára, (Habsburg) Lászlóra száll. Párthívei III. 12: e szerződést megerősítették, bár a szerződést hozó horvát bánt Erzsébet rokona és tanácsadója, Cillei Ulrik gr. (1406–56) elfogatta s a csecsemő (Habsburg) [V.] Lászlót a Visegrádról elraboltatott koronával V. 15: Székesfehérvárt Szécsi Dénes bíb., esztergomi érs-kel (1440–65) megkoronáztatta. VI. 29: a budai ogy. érvénytelenítette [V.] László megkoronázását és megerősítette ~t. 88

Horváth M. II:530. – Kerékgyártó 1875:263. – MTK I:260.