Magyar Katolikus Lexikon > U > Uhlyárik


Uhlyárik Jenő (Németpróna, Nyitra vm. 1871. jan. 2. – Zólyom, 1908. aug. 9.): hittanár. – A teol. 1890–93: a Pázmáneum növendékeként a bécsi egy. végezte, 1893. IX. 21: pappá szent., Modoron (Pozsony vm.) kp. és az áll. tanítóképző és polg. isk. hitokt-ja. 1897. IX. 22: Pozsonyban a kat. főgimn. kisegítő hittanára, 1898. V. 19: hittanári vizsgát tett, VI. 23: r. tanár. – M: Kath. hittan a népisk. 5. o. sz. és magánosok használatára. Bp., 1904. (2. kiad. 1908; 3. kiad. 1914) – Apologétika, vagy a kath. vallás alapigazságának védelme. [Az atheizmusról, pantheizmusról, materializmusról és darvinizmusról szóló függelékel] Pályanyertes mű. Uo., 1907. (2. jav. kiad. 1908; 3. kiad. Lényegesen átd. Madarász István. 1914.; 4. jav. kiad. 1919) 88

Schem. Strig. 1908:294., 1909:360. – Szinnyei XIV:622. – Fazekas 2003:414. (3600.) – Beke. 2008:765. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)