Magyar Katolikus Lexikon > U > Uhlárik


Uhlárik János (Léva, Bars vm., 1860. ápr. 10. – Nagyszombat, 1904. máj. 30.): gimnáziumi tanár. – A gimn. Léván, Esztergomban, és Nagyszombatban, a teol. 1879–83: a KPI növendékekén a bpi Tud.egy. végezte, 1889: bölcs. drrá avatták, lat–gör. szakos tanári okl. szerzett, 1883. VII. 22: pappá szent. Komáromban kp., 1884: a nagyszombati Érs. Gimn. tanára és 1885: a konviktus elöljárója. – M: Anonymus latinsága. Nyelvészeti tanulm. Nagyszombat, 1889. – Erzsébet lengy. kir-nénak a kir-i gyermek neveléséről fiához, II. Ulászló Magyar- és Cseho. kir-ához írt kve. A bécsi cs. és kir. udvari kvtárnak 10, 573. sz. 16. sz-i kódexéből fordítva. Pozsony, 1893. (Klny. Kalauz 1892/93.) 88

Zelliger 1893:530. – Szinnyei XIV:620. – Schem. Strig. 1904:279., 1905:313. – Berzeviczy 2000:141. (725.) – Beke 2008:764. (s.v. Uhlarik, csak itt) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)