🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Ugróczy
következő 🡲

Ugróczy Ferenc Piar (Szekszárd, Tolna vm., 1785. aug. 6. – Mernye, 1836. jan. 25.): jószágkormányzó. – Kecskeméten 1801. X. 3: lépett a r-be, a novic. után 1802: Besztercén, 1804: Máramarosszigeten, 1806– 08: Pesten a nyelvi o-okban tanított. 1806. VIII. 27: szerz. fog. tett, 1807: Vácott bölcs-et tanult, 1808. VIII. 30: pappá szent., 1809: Nyitrán, 1810: Szentgyörgyön teol. hallg., 1811: a pesti Tud.egy. bölcs. drrá avatta. 1810: Szegeden a líc. tört. tanára, 1815: Pesten Bolla Márton r-főn. titkára. 1816: Léván házfőn. és gimn. ig. 1829: Mernyén jószágkormányzó. – M: Domus Szegediensis Cler. Reg. Schol. Piar. fundata ab amplissiomo magistratu civico Anno 1719. Szegedini, 1815. – Zentai ütközet. Uo., 1816. – Kalazantius szent Józsefhez, az Isten annya szegényeitől neveztetett kegyes iskolák szerzete felállítójának élete rövid summába foglalva. Pest, 1821. 88

Tóth György: A lévai kegyes tanítórendi gymn. tört. Léva, 1896: 72. – Szinnyei. XIV:614. – Cat. Piarum 1666–1997. 1998:396. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban).