Magyar Katolikus Lexikon > U > Udvari Kamarai Bizottság


Udvari Kamarai Bizottság, 1702. aug. 20: I. (Habsburg) Lipót (ur. 1657–1705) rendeletére alakították azzal a célal, hogy dolgozza ki a tör-től visszafoglalt m. ter-ek →újszerzeményi bizottság által elismert m. birtokosai által fizetett fegyverváltság kivetésének és beszedésének módozatait [csak 12 É-i vm-t nem érintett részben v. egészben a tör. hódítás] –A töröktől visszaszerzett Buda, Pest, Esztergom, Fejérvár, Vác, Várad, Szeged, Pécs, Arad, Eger városokba leginkább ném. v. rác lakosság telepedett, akik a m-sággal szemben a ném. kormányzathoz kötődtek. A ~ javasolta, a vm-ék a kamarával egyeztetve átalányt fizettessenek, a pénz kivetéséről és beszedéséről maguk gondoskodjanak. 88

Schönherr Gyula: A bécsi udvari kamara levéltárának m. vonatkozású okl-ei. Bp., 1887. (Klny. Tört. Tár) Hóman–Szekfű V:60.