Magyar Katolikus Lexikon > U > Újváry


Újváry Ferenc, acsai es felcsúthi (Komárom, Komárom vm., 1706 k. – Nagyvárad , 1759. márc. 14.): kanonok. – A fil. és a teol. 1725–28: a Coll. Rubrorum növ-eként Nagyszombatban tanulta. 1731: Adonyban, a kalocsai főegyhm-ben 1731–34: Kalocsán, 1734: Újvidéken plnos, 1734. XII. 30: bihari c. apát. 1738: a váradi egyh.tanács irodaig-ja, majd →Csáky Miklós gr. pp. szertartója. 1739. XI. 23: váradi kanonok, 1739–41: Nagyvárad-Újvárosban plnos is, 1752 – : szegyh. főesp., utóbb olvasóknk. – M: Viri Beringii Florus Danicus. Assertiones ex universa philosophia publice tueretur. Tyrnaviae, 1724. 88

Schem. M-V. 1896:150. – Szinnyei. XIV:652. – Pfeiffer 1987:1054. – Lakatos 2002:456. – Gulyás – Viczián XXXI: (kz-ban).

Újváry Ignác, érsekújvári (Bp., 1860. szept. 20. – Kisoroszi, 1927. júl. 4.): festő. – →Lotz Károly és →Benczur Gyula mesterisk. után Münchenben és Párizsban tanult. 1907–25: az Orsz. M. K. Iparműv. Isk. tanáraként a díszítőfestő szako. vez. és 2 é. az áll. színházak díszlettervezője. 1894–96: a Feszty-körkép tájképeit festette. 1900: a párizsi világkiáll. m. festészeti részének rendezője. Kezdetben nagyobb kompozíciókkal pl. Szt István szentté avatása szerepelt. Visszavonult Kisorosziba (Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm.), Virágos rét, Eresz alatt, tájképeket festett. Néhány képét a Szépműv. Múz. őrzi. 1928: műveiből a Műcsarnok hagyatéki kiáll. rendezett. 88

Az Orsz. M. K. Iparműv. isk. 1880 – 1930. évkve. Bp., 1930:77. – Műv. lex. 1935. II:555., 1984. IV:607. – M. közalkalm. alman. Bp., Uo., 1937: 797.

Újváry Kamilla (Kehida, Zala vm., 1861 k. – Pécs?, 1942 után): polg. isk. tanár. – Tanári okl. 1881: a Zirzen Janka tannárnőképző int. szerzte. 1881–1923: nyugdíjazásáig az újvidéki áll. polg. isk. azután Pécsett a közs. polg. leányisk. tanára, majd ig. 1913. III. 30–: a Duna–Drávaközi Körn aleln., a Baranya vmi Ált. Tanítóegyes. aleln., az Orsz. Polg. Isk. Tanáregyes. az Orsz. Gárdonyi Társ. és a Pécsi Jótékony Nőegylet tagja. Megkapta a Pro Ecclesia et Pontifice érdemrendet. – Cikkei: Pécsi közs. p. leányisk. ért. (1913: Reberics Imre), P. Isk. Tanáregyl. Ért. – Pécs sz. kir. város közs. polg. leányisk. ért. az 1912/13–1914/15, 1921/22–1923/24. tanévről. Közli. Pécs, 1913–1915., 1922–1924. 88

Kalotai. 1934:314. Halász. Bp. 1936:304. Arck. – Deák. 1942:486. (élőként) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban) – Értesítők 13. Uo., 2005: 27505 - 27510.