Magyar Katolikus Lexikon > U > Újvári


Újvári (1891-ig Progli) Endre (Lajoskomárom, Veszprém vm., 1869. okt. 22. – Kaposvár, 1938. jan. 24.): hittanár. – A veszprémi gimn. 1892: éretts., a teol. Veszprémben végezte, 1896. VI. 28: pappá szent. 1896: Igalon, 1897: Gógánfán, Pápateszéren kp., 1898: Hőgyészen (Tolna vm.) Apponyi Viktor gr. családjánál nevelő, 1899–: Márkon, majd 3 hónapig Igalon kp. 1899: egyh.jogi dr. 1901: Zalapetenden kp., 1902. VII: Vöröstón ideigl. admin., majd kp., 1902. IX. 24: Noszlopon, 1903: Kaposvárt kp., 1904-14: Pápán hitokt. és a Ranolder Int. (tanítónőképző) ig-ja. 1905: középisk. hittanári okl. szerzett. 1914: Miklósiban, 1921: Kutason admin., 1930: plnos. Az ő idejében épült a belegi és a kutaskozmai népisk. s a nagykorpádi kpna. A veszprémi kisszemin-ra 4000 koronát adott. – M: A r. k. anyaszentegyház szertartásai és szokásai rövid kérdések és feleletekben. Szerk. Veszprém, 1903. – A Pauli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek pápai tanitónőképző intézetének ért. az 1909/10–1913/14. tanévről. [Közzétette] Veszprém 1910–1914. 88

Schem. Veszpr. 1914. 246. – BM 68.826/891. sz. – Pfeiffer 1987: 1053. (s.v. Újváry) – Pápai pedagógus lex. Pápa, 1997: 177. (Újvári) – Értesítők 13. 2005: 26.621–625. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Újvári Ferenc, acsai és alcsuthi (Komárom, Komárom vm., 1705 k.–Nagyvárad, 1759. márc. 14.): kanonok. – 1725–28: Nagyszombatban a Coll. Rubrorum növendéke. 1731: Adonyban, 1734: Újvidéken plnos, 1734. XII. 30: bihari c. apát. 1735: Kalocsán plnos, a váradi egyháztanács irodaig-ja, 1738: gr. Csáky Miklós pp. szertartója. 1739. XI. 23: váradi knk., 1739–41: Nagyvárad-Újvárosban plnos, 1752: szegyh. főesp., olvasóknk. – M: Viri Beringii Florus Danicus. Nagyszombat, 1724., 88

Schem. Mv. 1896:150. – Schem. Vesp. 1909:220. – Szinnyei XV:625. – Lakatos 2002:456.

Újvári Géza (Dunaföldvár, Tolna vm., 1862. júl. 9. – Németboly, 1944. okt. 21.): esperes-plébános. – A kalocsai gimn. 1879: éretts., Pécsett 2 évig joghallg., majd a szemin elvégzése után 1895: pappá szent. 1895: Bikalon, 1900: Szabadszentkirályon, 1918: Egerágon plnos, 1929–36: Németbolyon esp– plnos. – A Mohács és Vidéke hetilap 1900–12 (?):kiadó tulajdonosa. 88

Schem. Q–E. 1901: 174., 1914: 220., 1943: 159. – Bierbauer Virgil: 50 éves visszapillantás 1879–1929.évről. Bp., 1929. – Szeghalmy: Baranya vm. Uo., 1938.: 186. [itt a Mohács és Vidéke (1882–1917) fel. szerk. és kiadó tulajdonosa; a Baranya m. sajtóbibl. a nevét nem említette!] – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Újvári(1936-ig? Ficza) Gyula (1900.–): igazgató tanító. – Jászapátibann a r. k. isk. ig. tanítója. – M: 1. Földrajz. Az osztott és részben osztott r. k. el. népisk. 4. o. sz. Homor Imrével. Bp., 1924. (2. kiad. 1928, 4. kiad. 1930., 11. kiad. 1936; új lny 1939–1941; 12. jav. kiad. 1942., új lny. 1944) – 2. U. az. az 5/6. o. sz. U. azzal. Uo., 1927. (2. kiad. 1928., 7. kiad. 1936; új lny 1939–1941., 8. jav. kiad. 1942., új lny. 1944) – 3. Négy életből vett tört. Uo., [1928]. (A M. Nép kvtára 12.) 88

Bene. 1939: 417. (elégtelen címleírással! – VJ.) – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban)

Újvári Julianna SJC (*Körmend, Vas vm., 1921. jan. 29.): nővér. – Bpen Közgazd. Egy-et végzett. A →Jézus Szíve Társaság tagja. 1956: a Bécsben telepedett le, a menekültek „közösségi háza” a M. Lelkészség Horn-i Lelkigyakorlatos házának vez-je. Hétvégeken, műsorok keretében főleg az egy. hallg-k részére „akadémiai programokat” rendeztek. A rászorulóknak lakást, étkezést és jó szót biztosítottak. 1961: a Kanadában működő szociális intézménybe helyezték át. 1970–84: nyugdíjazásáig Bécsben a M. Egyházszociológiai Int. irodavez-je és tud-os munk-a. 1992: hazatért és a komm-k által szétvert Népleányok Közössége tört-nek emlékeit gyűjtötte és földolgozását megkezdte. – Bécsi tartózkodása alatt része volt a m. cserkészcsapatok irányításában. A →Külföldi Magyar Cserkészszövetség örökös, tb. eln-e. – Cikkei: római Kat. Szle (1972: 375. Vallási műveltség a népidemokráciában; 1977: 106. Hegyet hágék, lőtöt lépék; 1978: 48. Kovács Margit művészete), Szolgálat, UKI Berichte. , Bo.J. – Fe. Má.–88

Repertórium a Kat. Szle.1–30 évf-hoz 1949–1978. Összeáll. Véber Gyula és Véber Gyuláné. Róma, 1980: 185. –Nagy 2000:989.