🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > U > Újlaki család
következő 🡲

Újlaki család: a Csák nemzetség egyik ága. – Az idősebbik ~ őse Pós mester, Béla ifjabb kir. tárnokmestere. Ennek fia, Ugrin 1277, 1304–11: tárnokmester, fia, Miklós 1354: kirnői tárnokmester, 1355–58: macsói bán, 1358–59: országbíró, ki 1360: fiával, Lászlóval együtt meghalt, s ezzel az idősebb ~ kihalt. – Az ifjabb ~ őse Kont Miklós, aki 1364: kapta meg a kihalt ~ birtokát, a Szerém vm. Újlakot. E család más nevesebb tagjai: László 1398–1408: és 1410–18: macsói bán és Imre 1410–18: fivérével macsói bán, László fia Miklós 1441–46, 1450–57, 1460, 1462–65: erdélyi vajda, 1441–46: temesi főispán, 1449, 1457–66, 1473–74: szlavón bán, 1459–60, 1461–65, 1466–72: macsói bán, 1473: Bosznia kir-a, előbb Hunyadi János, később Cillei Ulrik szövetségese, ennek fia, Lőrinc (†1524) 1477–96: macsói bán, szerémi hg., 1511: belgrádi bán, 1517: országbíró, vele kihalt az ~. B.A.

Nagy XI. – Hóman–Szekfű II. – Fügedi 1986:421.