Magyar Katolikus Lexikon > U > Újlak


Újlak   →Nyitraújlak

Újlak, v. Valkó vm. (Ilok, Ho.): 1. a ferencesek kolostora 1343: tűnik fel először. 1353: itt tartották a m. rt. közgyűlését, költségeit Újlaki Ugron fia Miklós fedezte. 1451: Újlaki Miklós erdélyi vajda kérésére V. Miklós p. elrendelte, hogy a Szűz Máriáról kolostor lakóit űzzék el, helyükbe obszerváns ferenceseket telepítsenek. 1453: a régi szerzetesek már eltávoztak, Ujlaki rendbe hozatta a ktor épületét, de az obszervánsok csak 1455: költöztek be Kapisztrán Szt János biztatására, aki 1456. X. 23: itt halt meg. Sírját sok zarándok fölkereste. Az obszervánsok 1465, 1475, 1493, 1509 itt tartották tart. közgyűlésüket. 1500 k. perjele 6 klastrom felett őrködött. 1526-1688 ~ török kézen elnéptelenedett. 1697: Gabrics Gergely a boszniai Olovo guardiánja szerzeteseivel ide menekült, ezután Kapisztrán Szt Jánosról nevezték el. 1708: 10 szerz. tartozott ide, közülük 3 a szomszédos falvakban lelkészkedett. Magasan álló épületét sokszor alakították és bővítették. 2007: is fennáll. – 2. Az ágostonrendi remeték Szt Anna-klastromát 1438. és 1464: említik. 1522: egy ott gyermekkorában fogadalmat tett pap kér felmentést szerzetesi fogadalma alól.  H.F.L.

Karácsonyi I:282, II: 357, 379.- Koller IV: 252. - EtEml I:52. – Schem. Cap. 1843:8; 1863:13. – Schem. SM. 1851:28. (1353: alapították) – Gerecze II:1111.