Magyar Katolikus Lexikon > U > Újházy


Újházy György (Bp., 1895. febr. 3.–Bp., 1971. márc. 21.): újságíró, író. – Születésekor árván maradt, nagynénje és Nagy Géza tört-író nevelte. A bpi Rákóczi Koll., az Árpád Gimn. és a VIII. ker. főgimn. tanulója; érettségije után behívták katonának. Mint joghallg. részt vett az 1918–19-es forr. mozg-ban, mely után Bécsben, majd Bukarestben élt. 1923: tért haza, újságíró lett. 1925: a Szózat b. munk-ként színházi tudósító és színikritikus, bekapcsolódva az akkroi avantgarde-mozg-ba a Karaván együttes vez-je. 1929. IV. 30: a M. Színház bemut. a Beleznay asszonyok c. vj-át (utóbb filmre is átd.). 1932: Érik a búzakalász c-mel énekes vj-ként is bemut. 1931. IV. 2: B. Frank: 12.000 ember ford-át a Kamara Színház, Csók a pusztán, 1934: A tékozló fiú c. verses moralitását, 1935: Missa Solemnis lit. drámáját a bpi Nemz. Színház mutatta be, utóbbit 1936: és 1938: a pécsi szabadtéri játékokon is előadták. 1938: a szegedi szabadtéri színpadon bemut. az István kir. népe c. tört. tragédiáját, majd a Margitszigeten a Szt Margit legendát. A M. Rádiónak Evangéliumi Passiót írt, 1940: a szfőv. számára Szt István legendát. 1940: a SZIA III. o. tagjának ajánlották. Jegyzője volt az Írók Gazd. Egyes-ének. – M: Bontz Bálint szül-napja. Reg. Bp., 1941. – Csók a pusztán. Komédia. Fáy Ilonával. Uo., 1941. – M. a b c bokréta. Uo., 1942. – Szt Margit legenda. Misztériumjáték. Uo., 1942. – A B C (verses képeskv.) Uo., 1943. – Szt Gellért. Tp. játék. Uo., 1946. – Eu. magyarság. Documenta Hungarica. Uo., 1946. – Belső szabadságot. Többekkel. Uo., 1947. – Egy vízcsepp emlékeiből. Uo., 1947. – Sztmise fohászok. Uo., 1949. T.E.

M. színműv. lex. IV:388. – Ki kicsoda? 1936:861. – SZIA tagajánl. 1940:26. – MIL III:437. – M. Nemz. 1971. III. 28. – MÉL III:803.

Újházy László, rosnyóbányai (Pozsony, Pozsony vm., 1855.–Pestszentlőrinc, 1943. jól. 17.): gimnáziumi tanár. – A középisk-t Pozsonyban, az egy-et Bpen végezte, 1881: tört–földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1879: a debreceni, 1881: a nagykikindai piar. gimn., 1894: a bpi VIII. ker. áll., 1906–20: a (VIII. Trefort u.) tanárképzőint. gyakorló főgimn. tanára. A SZIT irod. o., 1915: a SZIA II. o. tagja. – M: A m. nemz. történelme középisk. alsó o. számára. 1–2. r. Bp., 1900. – A m. nemz. tört. isk. használatra. (Felsőbb leányisk. és tanítóképzők sz.) Uo., 1900. – Egyetemes tört. középisk. felsőbb o. sz. 1–3. r. Uo., 1901. – A m. kirság földr-a középisk. 1. o. sz. Jákó Jánossal. Uo., 1902. – Egyetemes történet. 1–3. r. 1902–04. – Az óvilág földr-a. Jákó Jánossal. Uo., 1902. – Az új világ földr-a (Amerika, Ausztrália) a középisk. 3. o. sz. Uazzal. Uo., 1903. – A m. nemz. tört. Felsőbb leányisk. sz. Uo., 1905. – A m. nemz. oknyomozó tört. középisk. 8. o. sz. Uo., 1906. (3. kieg. kiad. Uo., 1927) – Összefoglaló jegyzetek Mo. oknyomozó tört-éhez. Uo., 1906. – Az óvilág (Eu., Ázsia és Afrika) földr-a a középisk. 2. o. sz. Jákó Jánossal. Uo., 1910. – Monumenta historiae Hungaricae diplomatica. Összeáll. és gyűjt. Uo., 1914. – Egyetemes világtört. a nagyközönség használatára. 1. Ókor. 2. A kk. 3. Az újkor. Uo., 1913. T.E.

Kalmár 1910:47. – Szinnyei XIV:639. – Irodt. 1943:196.

Újházy Miklós (19–20. sz.): kántor Endrődön (Békés vm.) – M: Iványi Mária búcsúztatója Endrődön 1898. aug. 1. (Versben) H. n. 1898. – R. k. halotti búcsúztatók. Gyoma, 1904. [Eger, (1930)] – Száz felajánlási ének a háború élő és meghalt hőseiért. Eger, 1916. 88

Szinnyei. XIV:639. – Petrik. 1901/10. II. Bp., Uo., 1928. – Kozocsa. 1911/20. II. Bp., Uo., 1942. – Gulyás–Viczián XXXI: (kz-ban).