Magyar Katolikus Lexikon > U > Újfalusi


Újfalusi József   →Tódor József

Újfalusi Judit, divékújfalusi OSCl (17–18. sz.): apáca. – Klarissza fejedelemasszony Nagyszombatban.M: Makula nélkül való tükör. Melly az üdvözítő Jesus Kristusnak és szt Szülőinek életét, úgy keserves kínszenvedését és halálát adgya elé. Cseh nyelvből m. nyelvre ford. Nagyszombat, 1712. (Névtelenül. 2. kiad. 1722., 3. kiad. 1746., 1765. Újabb kiad. vagy is: az Úr Kristus Jézus sz. annyának Máriának élete alcímmel. Buda, 1805. Átd. Fejér György; Bp., 1893., 1903, 1904) 88

M. Musa 1787. 44. sz. – Szinnyei. XIV: 626.

Újfalusi Márton OCist (Erdély, 162? – Badacsony közelében, 1678. nov. 23.): vértanú. – A teol-t 1646. XII. 6–: Bécsben, a Pázmáneum növ-eként végezte, teol dr. 1651: szerz. fog. tett. A bécsújhelyi, s a grüssaui (Szilézia) monban élt, a lilienfeldi mon-ban fil-t tanított. 1660. V. 26: a lepusztult és szinte lakatlan zirci mon. apátja. 1666: Pápán vett házat rezidenciául, itt lakott. A zirci apátság újjászületésén dolgozott. Az újjászervezett közösség első tagja 1672: tett fog-at. – Úton a r. badacsonyi szőleje felé, ellenségei ölték meg. – M: Christus Nascens. Seu Panegyricus Festis Eiusdem Natalibus ... Oratore ~ ... Viennae, 1653. 88

Szinnyei. XIV:627. (s.v. Újfalusi ) – Congr. de Zirc. 1942:194. (s. v. Újfalusy) (*Sopron) – Puskely 1994:331. (s. v. Újfalussy) (* Sopron) – Fazekas 2003:64. (207.) (s.v. Georgius Uyfalusi) (* Erdély)