Magyar Katolikus Lexikon > U > Új Ember kiskönyvtára


Új Ember kiskönyvtára, Bp., 1946–1948: a katolikus hetilap füzetsorozata a Korda nyomda gondozásában. – (1.) Beresztóczy Miklós: Egyh-unk és isk-ink. 1946. (2. kiad. 1946) – (2.) Radó Polikárp: Van Isten! 1946. – (3.) Mihelics Vid: Kat. tanítás a tulajdonjogról. 1946. – (4.) Radó Polikárp: Van lélek. 1947. – (5.) Uő: Van másvilág. 1947. – 6. Szomor Tamás: Milyen az Isten? (1947) – 7. Tower Vilmos: Van Krisztusunk! (1947) – 8. Kiss István: Népámítók v. önámítók a papok? 1947. – 9. Beresztóczy Miklós: Hitokt. külf-ön. – 10. Egyed István: A jog szerepe a társad-ban. (1947) – 11. Eglis István: Polgár v. proletár? (1947) – 12. Martonyi János: Emberi szabadságjogok a demokráciában. 1947. – 13. Polzovics Iván: A nemz. kisebbségek új helyzete. 1947. – (14.) Perlaky Lajos: Miért hallgat az Isten? (A Gondviselésről) (1948) 88