🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > turóci és liptói regestrum
következő 🡲

turóci és liptói regestrum: a 14. sz. végén a turóci és a liptói nemesi birtokokról szóló oklevelekről készített összeállítás, amelyre az adott okot, hogy Johannes litteratus maledictae memoriae,  ‘az átkos emlékű János diák’ oly sok okl-et hamisított, hogy szükséges volt a két vm. nemeseinek birtokában lévő okl-eket megvizsgálni és hitelesíteni. Bebek Imre országbíró (1386–92) vezette szakértők vizsgálata alapján a liptói regestrum 84, a turóczi 71 esetre vonatkozó okl-et ismertetett. Az eredetit a kir. kincstárban, másolatát a vm-nél helyezték el. 1848 előtt e vm-k birtokpereiben gyakran használták bizonyítékul. 88

Horváth Sándor: A liptói és turóci registrum. Bp., 1902. (Klny. Történelmi Tár) – Horváth Sándor: Cimerlevél-hamisítások és hamisítók. Uo., 1902. (Klny. »Nagy Iván« III. évf.) – Horváth Sándor: Regesták a liptói és turóci registrumhoz. Uo., 1904. (Klny. Történelmi Tár) – Révai. XVIII: .538.