🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > trónváltozás
következő 🡲

trónváltozás, 1848. dec. 2.: a császárhű irodalomban I. Ferenc József osztrák császár (ur. 1848–1916) uralkodóvá tételének törvényes voltát sugalló meghatározás. – A veszélybe került osztr. birod. megmentését, V. Ferdinánd (ur. 1835–48) lemondatását és a jogosult trónutódló – az uralkodásra alkalmatlannak tartott – Ferenc Károly főhg. (1802–78) félreállítását nejének, Zsófia bajor hgnőnek (1805–72) fondorkodásai révén az udvari kamarilla hajtotta végre. Zsófia az apát lebeszélve, a törv-eket mellőzve, a jog szerinti trónutódló helyett 18 é. fiukat ültette a trónra.– Az államcsínyt – ezzel I. Ferenc József m. királyságát – el nem ismerő m. kormány, a föltétlen behódolás mellett, csak a háborút jelentő elutasítást válaszhatta. Az udvari kamarilla képesnek érezte a birod-at a m-ok legyőzésére, s azután a →fehérhegyi csatát követő cseho-i állapotok bevezetésére Mo-on, ezért az oktrojált birod. alkotmánnyal próbálta törvényesíteni jövőbeli szándékait. (A ~ a szóképzésből fakadóan csalafintaságot leplez, épp úgy, mint a rendszerváltozás). 88

Kossuth Hírlapja 1848:136. sz. („Nincs király!”) – Figyelmező 1848:51. sz. (Mi várna ránk, ha legyőzetnénk?); 1849:63., 65. sz. (Mo. és a birod. alkotmány) – Főv. Lapok 1873:87. sz. (Az 1848-diki trónváltozás tört.) – Ország–Világ 1885:5. sz. (Klapka György: A dec. 2-iki államcsíny) – Egyetértés 1888:333. sz. (December 2-ka Olmützben 40 év előtt) – 1848. dec. 2.–1898. dec. 2. Bp., 1898.– Berzeviczy I:56. – MTK III:694.