🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > torinói béke
következő 🡲

torinói béke, 1381. aug. 8.–24.: Magyarország Velence elleni hadakozását lezáró, VI. (Zöld) Amadé savoyai herceg (1334–83) közvetítte béke. – I. Nagy Lajos kir. (ur. 1342–82) osztrák és itáliai szövetségeseivel 1378: indított háborút Velence ellen. A ~ Mo-ot érintő föltételei: 1. a foglyokat mindkét fél szabadon engedi; 2. Velence a m. kir-nak évente Szt István napján 7000 jó mértékű aranyat fizet Zárában; ha Velence adós maradna, büntetésből 10.000 aranyat fizet a 7000 helyett, ha 3 é. nem fizet, a ~ megszűnik; 3. mind a m. kir. és örökösei, mind a velencei hg. és utódai megesküdtek a ~re; 4. a két fél kereskedőinek szabad mozgást engedélyeztek mindkét országban, de fölfegyverzett hajókkal a velenceiek nem hajózhattak be m. kikötőkbe, 5. a m. kir. visszaadta Velencének minden elfoglalt birtokát, Velence visszaadta az 1378. VIII. 14: elfoglalt Kattarót. – Emellett a ~ kötelezte Velencét Remete Szt Pál ott őrzött, mumifikálódott holttestének átadására. Alsáni Bálint pécsi pp. és más neves személyek 1381. X. elején utaztak Velencébe a drága tetem átvétele végett, s az éj leple alatt szállították ki a városból Szt Pál maradványait, nehogy a velenceiek megtudják és az ereklyék átadását megakadályozzák. – A ~t 1383. IV. 25: Velencében, 1387. VIII. 23: Csázmán (Kőrös vm.) Mária és Zsigmond megerősítették; 1403. I. 9: Velence megtagadta az évi 7000 aranyforint adó fizetését, utoljára 1399: fizetett. T.E.

Horváth M. II:337. – Kerékgyártó 1875:203. – Pór 1892:518. – MTK I:225.