Magyar Katolikus Lexikon > T > tizenhármak szerződése


tizenhármak szerződése, 1526. nov. 30.: Habsburg Ferdinánd osztr. főhg., cseh kir. (1526–64) valamint 13 m. főúr (Báthori István nádor, Szalaházi Tamás veszprémi, Brodarics István szerémi pp-ök, Batthyány Ferenc bán, Thurzó Elek tárnokmester, Tahy János az auránai perjelség javadalmasa, Horváth Gáspár főétekfogó mester, Maczedóniai László pécsi prép., kir. tanácsos, Gerendy Miklós fehérvári őrknk., Nádasdy Tamás és Oláh Miklós esztergomi főesp., kir. titoknokok, Nagy Imre alnádor, Rujay [Révay] Ferenc ítélőmester) kötötte. Ferdinánd kirsága érdekében minden segítséget megígért. Ferdinánd biztosította őket, hogy e törekvésük miatti kárukat 2 é. belül megtéríti, elvesztett javaikat visszaadja v. azonos értékűekkel pótolja, őket hivatalokkal és javakkal mások előtt jutalmazza. 88

Kerékgyártó III:7. – Horváth M. IV:22.

tizenhármak szerződése, 1526. nov. 30.: Habsburg Ferdinánd osztr. főhg., cseh kir. (1526-64) valamint 13 m. főúr (Báthori István nádor, Szalaházi Tamás veszprémi, Brodarics István szerémi pp-ök, Batthyány Ferenc bán, Thurzó Elek tárnokmester, Tahy János az auránai perjelség javadalmasa, Horváth Gáspár főétekfogó mester, Maczedóniai László pécsi prép., kir. tanácsos, Gerendy Miklós fehérvári őrknk., Nádasdy Tamás és Oláh Miklós esztergomi főesp., kir. titoknokok, Nagy Imre alnádor, Rujay [Révay] Ferenc ítélőmester) kötötte. Ferdinánd kirsága érdekében minden segítséget megígért. Ferdinánd biztosította őket, hogy e törekvésük miatti kárukat 2 é. belül megtéríti, elvesztett javaikat visszaadja v. azonos értékűekkel pótolja, őket hivatalokkal és javakkal mások előtt jutalmazza. 88

Kerékgyártó III:7. - Horváth M. IV:22.