🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > titkos házasságkötés
következő 🡲

titkos házasságkötés, 1983-ig lelkiismereti házasság: rendes kánoni formában, de a nyilvánosság jogi kizárásával történő házasságkötés. – Csak súlyos és sürgős okból szabad engedélyezni. Az engedély megadására illetékes hatóság a helyi ordinárius (1130.k.), de az ált. helynök külön ppi megbízás nélkül is megadhatja. – A ~ engedélyének jogkövetkezménye: a vizsgálatokat az esküvő előtt titokban kell lefolytatni; a megkötött házasságot a helyi ordináriusnak, az esketőnek, a tanúknak és a feleknek titokban kell tartaniuk (1131.k.). A helyi ordinárius titoktartási kötelezettsége megszűnik, ha a titok megtartása révén súlyos botrány v. a házasság szt volta ellen irányuló súlyos jogtalanság (pl. valamelyik fél újabb házasságkötése) fenyeget (1132.k.). Arról, hogy ezekben az esetekben az ordinárius (tehát nem az eskető v. a tanúk) titoktartási kötelessége megszűnik, már a házasság megkötése előtt a feleknek tudomása kell, hogy legyen. Ha az eskető v. a tanúk szereznének tudomást a fenyegető botrányról v. jogtalanságról, ők nem jogosultak a titok felfedésére, de arra igen, hogy az ordináriust értesítsék. – A ~t külön anyakönyvbe kell beírni, melyet az egyhm. hivatal titkos levtárában kell őrizni (1333.k.). Ha a házasságkötésből igen súlyos baj v. veszély származhatna, és (ezért, morális lehetetlenség miatt) fennállnak az 1116.k. szerinti feltételek, ~re sincs szükség, mert lehetővé válik a rendkívüli forma használata. Sz.Sz.A.

Erdő 1991:459.

titkos házasságkötés, 1983-ig lelkiismereti házasság: rendes kánoni formában, de a nyilvánosság jogi kizárásával történő házasságkötés. - Csak súlyos és sürgős okból szabad engedélyezni. Az engedély megadására illetékes hatóság a helyi ordinárius (1130.k.), de az ált. helynök külön ppi megbízás nélkül is megadhatja. - A ~ engedélyének jogkövetkezménye: a vizsgálatokat az esküvő előtt titokban kell lefolytatni; a megkötött házasságot a helyi ordináriusnak, az esketőnek, a tanúknak és a feleknek titokban kell tartaniuk (1131.k.). A helyi ordinárius titoktartási kötelezettsége megszűnik, ha a titok megtartása révén súlyos botrány v. a házasság szt volta ellen irányuló súlyos jogtalanság (pl. valamelyik fél újabb házasságkötése) fenyeget (1132.k.). Arról, hogy ezekben az esetekben az ordinárius (tehát nem az eskető v. a tanúk) titoktartási kötelessége megszűnik, már a házasság megkötése előtt a feleknek tudomása kell, hogy legyen. Ha az eskető v. a tanúk szereznének tudomást a fenyegető botrányról v. jogtalanságról, ők nem jogosultak a titok felfedésére, de arra igen, hogy az ordináriust értesítsék. - A ~t külön anyakönyvbe kell beírni, melyet az egyhm. hivatal titkos levtárában kell őrizni (1333.k.). Ha a házasságkötésből igen súlyos baj v. veszély származhatna, és (ezért, morális lehetetlenség miatt) fennállnak az 1116.k. szerinti feltételek, ~re sincs szükség, mert lehetővé válik a rendkívüli forma használata. E.P.

Erdő 1991:459.