🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tiszalöki kényszermunkatábor
következő 🡲

tiszalöki kényszermunkatábor, 1950-1953: a 'népi demokrácia' külföldi állampolgárok fogvatartására szervezett munkatábora. - Az 1937: megkezdett, de a II. vh. miatt abbahagyott 'Tisza I. vízlépcső' duzzasztóművének építésére szervezték, hogy megelőzzék az évente ismétlődő árvizeket. 1950: a beszolgáltatásokat nem teljesítő 'kulákokkal' kezdték a munkákat. 1953: 1182 főt dolgoztattak; 230 kapitalista ország, 940 a 'béketábor' országainak állampolgára volt. Többségük a szovjet hadifogságból hazaengedett sváb honvéd, akiknek családtagjait a →potsdami értekezlet előírásai alapján kitelepítették Mo-ról. A 940 fő nagyrészt az utódállamokból származó m., többségük 'osztályellenség', főként az 1945: föloszlatott csendőrség v. tagja, ill. 1944-45: a SZU-ba hurcolt, Gulagról hazaengedett kényszermunkás. 1953. X. 4: a ném. foglyok gyűlése szabadonbocsátásukat követelte; este megpróbáltak kitörni a táborból, amit az ÁVH-s őrség gépfegyvertűzzel, 5 halott és 17 sebesült árán meghiúsított. X. 15: letartóztatták a kitörést szervező Finn Ferencet és Huber Ferencet. X. 17: a Bpi Hadbíróság 'izgatás, fogolyszökésre való felbujtás és hatósági közeg elleni erőszak' vádjával Finnt 6, Hubert 5 é. börtönre ítélték. A megmozdulás eredményeként X. 23: távozhatott Mo-ról Ny-No-ba 97, Au-ba 46 fogoly. A ~ egykori helyén a túlélők 1989: emlékoszlopot emeltek. 88

Varga László: Deportations, Forced Labor and Concentration Camps in Hungary. New York, 1951. -: A mo-i kényszermunka rendszer jogi vonatkozásai. Uo., 1954. - Hidrológiai Közl. 1992:4. sz. (Dobolyi Tibor: A tiszalöki öntözőrendszer és hasznosítása 1954-től 1975-ig) - Kúriai teljes ülések, népbírósági statisztikák, IM-állásfoglalások, kegyelmi előterjesztések, Nagy Imre és társai ügye 1989-ben. 3. köt. Bp., 1992:490. - Berki M. 1994:150. - 1956 kézikv-e III:39.