🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tipológia
következő 🡲

tipológia: az →előképek (típus) és beteljesedésük (antitípus) tudatos ábrázolása és ennek tudománya. - A ~ nyomai a ker. műv-ben kezdettől fogva megtalálhatók. Az antitípus ábrázolása gyakran elmarad. Pl. Izsák föláldozását Krisztus keresztrefeszítésének, Jónás tört-ét Krisztus halálának és föltámadásának előképeként ábrázolták az antitípus (keresztrefeszítés, föltámadás) nélkül. Lit. térben Ábel, Ábrahám és Melkizedek áldozata Krisztus áldozatának és a sztmisének előképei, s az euch. áldozatra utalnak (Ravenna, S. Vitale). - A típusok és antitípusok (esetleg ciklikus) szembeállítása a 12. sz: jelent meg először. Elméleti kidolgozása vsz. Párizsban az egyházatyák egzegézisének fölfedezésével és továbbfejlesztésével született meg. A monumentális műv-ben a ~ csúcspontját az 1140 k. épített, de ma csak írásos forrásokból ismert St. Denis apátsági tp. jelentette, ennek hatása alatt készült az első ránk maradt ~i mű, a →Verduni-oltár (Klosterneuburg, 1187). Elsőként ui. N. Verduni alkalmazta az előkép-beteljesedés-előkép szerkezetet: középen ábrázolja az úsz-i témát, a beteljesedést, mely kegyelmi valóság (sub gratia); mellette egyik oldalon a mózesi törv. előtti (ante legem), másikon a mózesi törv. alatti (sub lege) előképet. Ez az elrendezés a későbbi ~i képeskv-ek és a belőlük táplálkozó monumentális műalkotások mintája lett. Pl. 1220-30: a chartres-i D-i kereszthajó ablaksora, ahol ósz-i próf-k vállukon evangélistákat hordoznak. - A ciszt-ek különösen is ápolták a ~ tud-át. Nekik köszönhető a →Concordantia caritatis és az ún. Pictor in carmine, az 1200 k. Angliában írt mű, mely a ~i képprogramok vezérkv-e. A képnélküli szöveg 138 antitípust 508 ósz-i, legendás, kultikus és term. típussal kapcsol össze, szerkesztése azonban változatos, mert egy antitípushoz 2-21 típust kapcsol. A szerző célja az, hogy a tp-okban az értelmetlen műalkotások helyére értelmesen olvasható jelrendszer kerüljön. Ez határozza meg a →Biblia pauperum egyes jeleneteit is. Különösen kifejlődött a ciszt-eknél a Bold. Szűz Mária ~ja. - A II. Vat. Zsin. okmányai komoly ~i ismereteket tételeznek föl. **

Kirschbaum IV:395. - Sachs 1980:348. - KML 1986:303.