🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tihanyi IV. Károly kálvária
következő 🡲

tihanyi IV. Károly kálvária: 1921. X. 26-31: a →tihanyi Szent Ányos bencés apátság első emeletének DK-i sarkán lévő három szobájában töltötte mo-i utolsó napjait IV. Károly osztrák cs. és magyar kir. (ur. 1916-18) és Zita kirné. Ezután Madeira szg-ére vitték száműzetésbe, ahol 1922. IV. 1: meghalt. - A ~ ~t a IV. Károly Tihanyi Országos Emlékbizottság kezdeményezésére és szervezésével az Attila-domb oldalában építették. Költségeit a vm-k biztosították, címerüket dombormű alakjában minden stációra fölvésték. Rott Nándor veszprémi mpp. 1927. VIII. 15: orsz. ünnepség keretében áldotta meg. A tihanyiak 1950-ig a keresztutat nagyhéten ezen a kálvárián járták. - 1960. II. 21: Vass Sándor Alberik plnos levelet kapott, melyben Klempa Sándor veszprémi ap. kormányzó hozzájárult a ~ lebontásához: Veszprém megye „15 é. felszabadulását emlékmű felállításával óhajtja megünnepelni. (…) Tekintve, hogy Tihanyba tervezik az emlékművet, a magam részéről helyeslem és támogatom azt az elgondolást, hogy a volt Károly király kálvária helyén állítsák fel”. A ~ teljes lerombolása V. 26: fejeződött be. - 1988: megszületett a ~ újjáépítésének terve. Mail József plnos elvi engedélyt kért a Veszprém m. egyházügyi titkártól a ~ visszaállítására. A válasz: „A kálvária visszaállításának elvi akadálya nincs”. 1991. IV. 16: →Pászthory Valter OSB plnos kezdeményezésére a Tihanyi Bencés Apátság és Tihany Község Önkormányzata Kántás Vince polgármester vezetésével létrehozta a ~ Alapítványt, melynek célja: a ~ eredeti állapotba történtő helyreállítása és a helyreállítás után megóvása, kezelése. - 1992. III. 28: Szendi József veszprémi mpp. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és Habsburg Ottó, a Páneurópai Unió elnöke jelenlétében ünnepélyesen elhelyezte az újjáépítendő ~ alapkövét. 1998. II. 8: Entz Béla elnök vezetésével az Alapítvány kuratóriuma (Gyürü Géza érs. helynök, Detreházy Károly, Punk Ferenc, Komáromi Sándor, Korzenszky Richárd OSB) megbízást adott Pálinkás P. György építésznek az újjáépítési tervek elkészítésére. Tihany Község Önkormányzatának megbízásából Ács Attila műszaki ellenőrként segítette a munkát, a Tihanyi Bencés Apátság megbízásából Farkas Imre bonyolította le új stációoszlopok elkészítését és felállítását, valamint az ideiglenesen elhelyezett 3 fakereszt ácsolását és fölállítását. A stáció-oszlopok Markó János sírkőkészítő mester munkái. - 2000. X. 15: Gyürü Géza érs. helynök megáldotta a ~t. IV. Károly kir-t II. János Pál p. 2004. X. 3: b-gá avatta. Ekkor mondta: „A keresztény ember meghatározó feladata abban áll, hogy Isten akaratát keresse és ismerje fel mindenben, s hogy aszerint is cselekedjen. Ezzel a mindennapi kihívással nézett szembe az államférfi és keresztény hívő, az ausztriai házból származó Károly. A béke barátja volt. Szemeiben a háború »elborzasztó valóság« volt. Az első világháború viharában vette át országai vezetését, s megkísérelte felkarolni elődöm, XV. Benedek béketörekvéseit. Károly uralkodását már a kezdetektől úgy fogta fel, mint szent szolgálatot népeiért. Komoly szándéka volt, hogy a ker. embernek az életszentségre szóló hivatását a pol. tevékenységében is kövesse. Ennek kapcsán fontos volt számára a szociális szeretet. Legyen ő mindannyiunk számára példakép, de különösen azoknak, akik ma Eu-ban pol. felelősséget viselnek!” - 2007. IV. 21: a ~ felállításának 80. évford-jára rendezett ünnepségen Márfi Gyula érs. elhelyezte az építendő B. IV. Károly kir-kpna alapkövét. r.k.