Magyar Katolikus Lexikon > T > terebesi pálos monostor


terebesi pálos monostor: Zsigmond kir. adta a Perényieknek. Perényi Imre nádor (1504-19) a terebesi Bold. Szűzről nev. plébtp. mellett 1502: monostort kezdett építeni a pálosoknak, és azt kívánta a barátoktól, hogy amíg elkészül, addig is küldjenek 12 szerz-t a zsolozsma végzésére, akiket ő minden szükségessel ellát. 1504: közjegyző előtt bemutatta Péter bíb. p. követ okl-ét Ferrarai Lardus Tádé egri ppi kormányzónak, akinek megbízásából Mekcsei János szepesi prép. járt el. A követ levelében kapott fölhatalmazás alapján a pléb-t áthelyezte a temető melletti Szt László-kpnába, majd a közjegyző jelenlétében a Szt László-kpnában összegyűlt pálosokat ünnepélyes menetben átvezette a monostorrá szentelt Bold. Szűz-egyházba és a hozzátartozó plnosi házba. A változtatást ugyanabban az évben II. Gyula p. is megerősítette. A mon. birtoka volt É-ra Vécse, Sárospataktól DNy-ra Olaszi, Sára, Zsadány. 1530/57: a Perényiek emberei földúlták és kifosztották. 1559: Perényi Gábor jóvátételt ígért, de a szerz-ek sem ekkor, sem 1567: amikor a Perényiek fiága kihalván Terebes homonnai Drugeth György kezére került, nem térhettek vissza. Csak 1652: kapták meg tp-ukat és birtokaik egy részét az uralkodó parancsára. Ők látták el ezután a pléb. teendőket. Mivel a régi ktorépület anyagát várépítésre széthordták, 1741-42: a tp. É-i oldalához csatlakozó K-i és É-i ktorszárnyat építették. 1786: a föloszlatáskor 6 szerz. lakta. A késő gótikus tp. átalakítva viszonylag épen megmaradt, benne Perényi János (1458) és az alapító Perényi Imre nádor (†1519) sírkövével. 2005: plébtp. és plébház. H.F.L.

DAP III:2. - Borsodi Levtári Évkv. 1985:673. (Bándi Zsuzsa)