🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > teológiai tanárok
következő 🡲

teológiai tanárok: Kinevezésük mindig kötelező, ha a növendékek oktatása a →szemináriumban történik (239.k. 1.§). Kinevezésüket az illetékes pp-től v. pp-öktől kapják (253.k. 1.§). A Szentírás, a dogmatika, az erkölcsteol., a lit., a fil., a kánonjog, az egyhtört. és a többi olyan tárgy számára, melyet sajátos módszer szerint kell előadni, külön-külön tanárt kell kinevezni (253.k. 2.§). Kinevezést csak olyanok kaphatnak, akik megfelelnek az erkölcsi követelményeknek, és rendelkeznek a Sztszék által elismert valamilyen egyetem v. fakultás doktorátusával v. licenciátusával (253.k. 1.§). Ha feladatukhoz súlyosan hűtlenné válnak, a kinevezésükre illetékes hatóságnak el kell mozdítania őket (253.k. 3.§). Sz.Sz.A.

Erdő 2005:232.