🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > templomi kincsek lefoglalása
következő 🡲

templomi kincsek lefoglalása, 1526. jún. 17.: A fenyegető török veszély és az üres kincstár miatt II. (Jagelló) Lajos kir-t (ur. 1516-26) 1526: a VII. Kelemen p-tól fölhatalmazást kapott, hogy az orsz. védelmére fordíthassa az Egyh. kincseit. VI. 17: az országtanács elhatározta, hogy a tp-ok arany és ezüst kegyszereit felerészben a pénzverdékbe küldessék, e pénzből lássák el a véghelyeket és fizessék a katonákat. A kincsek átvételére kir. biztosokat küldtek szét. A kegyurak és lelkészek több helyen megtagadták a kincsek átadását, v. a kiválasztott darabokat biztos helyen kívánták őriztetni, amíg elérik a rendelet visszavonását. Előfordult, hogy az egyháziak a biztosokkal megalkudva pénzzel váltották meg a beolvasztásra szánt műkincseket. A kincsekből a pénz sokáig készült, ezért addig utalványokat adott a kincstartó. Fölbecsülhetetlen műv. értékeket pusztítottak el, melyek azonban nem fedezték a kiadásokat. Thurzó Elek magánvagyonából 32.000 Ft-ot előlegezett, minden jövedelmi forrását kimerítette, VII. 9: a kincstartói hiv-ról lemondott, mert „... ha a költség hiánya miatt valamelyik végvár elesik, ... a felelősséget magáról el akarja hárítani”. VI. 23: köriratban közölték: a kiadandó ezüstöt a hadjárat után a kincstár megtéríti. A kirné 25 pénzverőt hozatott Bécsből, akik Budán és Visegrádon megkezdték a munkát. Azt a hírt keltették, hogy az új dénárokat oly vegyülékből készítik, mint I. (Hunyadi) Mátyás idején. A gíra (16 lat) új dénárban 3 lat ezüst lesz, ezért a módos lakosság is a verdékbe hordta ezüstjét, de az ígéret ellenére oly rossz pénzt verettek, hogy az nemsokára értéke 2/3-át elvesztette. 88

Horváth M. III:401. - Kerékgyártó 1875:364. - Fraknói 1896:494. - MTK I:349.