Magyar Katolikus Lexikon > T > temesvári szeminárium és teológia


temesvári szeminárium és teológia, 1806-1923, 1930?-: 1. Előzménye. A →csanádi püspökség megalapítása (1030) után Mór, a kápt. isk. vez-je lett utóbb pp. (1046-53). A tör. hódoltság miatt Mohács után a csanádi ppség csak címében létezett. A visszafoglaló háború után újjászervezett egyhm. papjait az egri, nyitrai és zágrábi ppi s a bécsi érs. szem-okban, ill. 1785-90: a pozsonyi generális szem-ban képezték. - Kőszeghy László pp. (1800-28) alapításaként 1806. XI. 17: Temesvárt megnyitották a csanádi egyhm. szem-át, mely a telepített (m., ném., oláh, szerb, bolgár, sp., ol., fr., stb. nemzetiségű és vallású) lakosság számára a németesítő törekvéseknek ellenállva hazafias szellemű papokat képzett. Épülete 1773-ig jezsuita rezidencia volt. Szabályzatát és a nevelés alapelveit először Kőszeghy László, 1854: Csajághy Sándor pp. fogalmazta meg. M. és ném. növ-ek mellett itt tanultak 1856-: a lugosi g.k. egyhm. román növendékei is. 1841: jogot és bölcs-et oktató ppi líceumot is létesítettek. 1848/49: az okt. szünetelt, a teol-ok részt vettek a szabharcban. 1854/55: Csajághy Sándor pp. (1851-60) új tantervet és szervezeti szabályzatot adott ki, a teol-ok megalapították a M. Egyházirodalmi Iskolát, ennek szako-ként a Hitszónoklati Gyakorló Iskolát, tanáraikkal a Szt Gellért Olvasó Egyletet. A →trianoni béke az egyhm. nagy részét Temesvárral együtt Ro-hoz csatolta, a m. papképzést lehetetlenné tették. A tanárok/hallg-k száma 1866/67: 4/51, 1870/71: 4/37, 1875/76: 4/26, 1880/81: 4/42, 1909/10: 6/53. - A régi épület idővel alkalmatlanná vált céljaira. Szinte minden pp. épített valamit hozzá, egészségtelenné váltak a nedves falak. Már Csernoch János pp. új épületet kívánt emelni. Glattfelder Gyula pp. megállapodása alapján a város az új szem. részére megfelelő telket adott, a régi épület helyén bankot, az egyhm. bérházat épített. 1913. XI. 5: volt az alapkőletétel, az elöljárók 1914. IX. 8: beköltözhettek az ország egyik legkorszerűbb, 60 kispapra méretezett szem-ába. - A dísztermet →Kőrösfői-Kriesch Aladár freskói ékesítették: a színpad fölött a csanádi első szegyh. Szt Gellért általi felszentelése, a színpaddal szemben a négy erény jelent meg angyal képében, mint a főisk. pártfogói; az oldalfalakon az Egyh. és az egyhm. jeles személyiségei. A Szeplőtelen Fogantatás-kpna képeit →Nagy Sándor festette: az oltár fölött az ap-ok szétküldése, jobbra Szt Pál az Areopáguszon, balra Szt Gellért, ahogyan a pogány m-oknak hirdeti az evang-ot. A 8 ablakon a nyolc boldogságot jelenítette meg →Róth Miksa a szentek életéből vett eseményekkel. 1947 u. a freskók elpusztultak. - 1914-: sok kispap behívót kapott, a pp. ide költözött, hogy kórházi célokra adhassa át palotáját. - 2. 1930-. A →rumén konkordátummal a csanádi egyhm. Ro-hoz csatolt részén 1930: megalapították a →temesvári püspökséget, ettől kezdve beszélhetünk ~ről. A II. vh. idején a ~t orosz katonák foglalták le. Részleges helyreállítása 1946: kezdődött el, de be sem fejeződött, amikor 1947: teljes berendezésével együtt egyik napról a másikra elkobozták. Azóta, 2007: is a Temesvári Orvosi Egyetem kollégiuma. Ko.A.

Jelentés a közokt. állapotáról 1872:170; 1876:777; 1881:590. - Mihályfi 1896. - Kiss-Sziklay I:417. - Kováts Sándor: A Csanádi Papnevelde tört. A mai papnevelde megalapításának első centenáriuma alkalmából 1806-1906. Temesvár, 1908. - M. stat. évkv. 1910:386.