🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > temesvári székesegyház
következő 🡲

temesvári székesegyház, Dómtemplom, 1930. jún. 5.-: A →csanádi püspökség székesegyháza Csanádon volt, de a ppi város más épületeivel együtt 1701: lerombolták. 1738-: véglegesen Temesvár a →temesvári püspökség központja. Kezdetben a kk. Szt György-tp., amely 1716: a jezsuitáké lett, szolgált szegyh-ként. A mai ~ 1736-73: épült. Alapkövét 1736. VIII. 6: Falkenstein Béla pp. tette le. A munkálatok csak az 1737-39-es török háború után folytatódtak. 1754. IX. 8: mondta az első nagymisét Wagreini Engl Anton pp. a félig kész ~ban. A főoltár Szt György-képét Michelangelo →Unterberger 1754: festette; a szobrokat Johann Joseph Rössler készítette. 1761. IV: fejezték be a tornyokat. 1770 u. készült el a belső berendezés. A fő- és a 7 mellékoltárt, valamint a 6 oratórium ablakait Johann Georg Wittmann asztalosmester és Franz Wagner festőművész és aranyozó készítette. A mellékoltárok képeit Johann Nepomuk →Schöpf 1772-73: festette. - 1788-90: az utolsó török háború idején a ~ fegyverraktárul szolgált. 1803. IV. 24: Kőszeghy László pp. konszekrálta. - A ~ alaprajza kettős kereszt, 55 m hosszú, 22 m széles, tornyai 35,5 m magasak, a tp-épület magassága 16,9 m. A szentélyt Borromei Szt Károly és Avilai Szt Teréz faszobrai díszítik. Mellékoltárai a jobb oldalon: Utolsó Vacsora, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, a pestisszentek (Sebestyén, Rozália és Rókus) a Mennyek kirnéja előtt; bal oldalon a keresztrefeszítés, Szt József boldog halála; Nep. Szt János. - 1849. VII-VIII: a m. seregek megtámadták a temesvári erődítményt, de nem tudták bevenni. A ~ kriptája sokaknak menedékhelyül szolgált. - 1856: Csajághy Sándor pp. rendelte meg a két neogót mellékoltárt a Szűzanya, Temesvár védasszonya és Szt Gellért tiszt-ére, az oltáron egy kristályvitrinben Gellért-ereklyét helyeztek el. A temesvári Bersuder család alapításából 1905: állították a neoreneszánsz Jézus Szíve-oltárt, melyet a Gröden-völgyi Sankt Ulrichban készített el a Ferdinand Stuffiesser cég. - 1906: Dessewffy Sándor pp. 46 regiszteres új orgonát ajándékozott a ~nak, mely a párizsi St. Denis-tp. orgonájának hű mása, a temesvári →Wegenstein gyárban készült. A toronyórát 1764: Martin Josef Kiedl temesvári mester alkotta. 1932: Pacha Ágoston pp. új harangot adományozott a bal toronyba. 1998: a ~ 6 új harangját a Rincker cég öntötte. Ko.A.

Aggházy II:285.