🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > temesvári országgyűlés
következő 🡲

temesvári országgyűlés, 1397. szept. 29.-okt.: A balszerencsés keresztes hadjárat után Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) az ogy-re a főrendűeken kívül meghívta a nemeseket is (minden vm-ből 4-et), a városokat is követküldésre szólította föl. A ~en a belső béke helyreállításának s az országhatárok tör. elleni védelmének módozataival foglalkoztak. - Zsigmond önkényeskedései miatt a rendek az 1222-es →Aranybulla (záradék nélküli) és I. (Nagy) Lajos kir. (ur. 1342-82) 1351-es törv-einek megerősítése mellett a hivatalokba kinevezett idegenek ellen szóltak, akiket 3 hónapon belül Mo. határain kívülre kívántak. Követelték, hogy a kir. egyh. és világi tisztségekre csak hazaiakat nevezzen ki s engedjen mások által is kineveztetni, amibe a kir. beleegyezett, mert az ogy. kivételt tett az erdélyi vajdává tett →Stiborici Stiborral, Eberhard zágrábi (1397-1406) és Maternus erdélyi pp-kel (1395-99). A lázongások miatt félelemből osztogatott adományokat megsemmisítették, az eladott v. elzálogosított kir. javakat kárpótlás nélkül visszavették, csak a valódi érdemekért juttatott adományokat hagyták érvényben. Kimondták, hogy a hatalmaskodókat büntessék meg. Ha a határokon szolgáló zászlósurak az ellenséget képtelenek visszaverni, a királlyal v. a nádorral valamennyien kötelesek fegyvert fogni. Közönséges fölkeléskor a nemesség is személyesen táborba száll: 1 udvaron osztatlanul lakó testvérek egyike, míg a saját házukban lakók mindegyike fegyvert fog, a beteg jobbágyait fegyverezze föl. A táborból elmaradók jobbágyaik száma szerinti aranyforintot, a jobbágytalan 3 gira dénár bírságot fizetett. Míg a tör. betörés tart, minden 20 jobbágy után 1-et kötelesek fölfegyverezve magukkal vinni a táborba. Aki útközben rabol, mint hatalmaskodó lakoljon. A tör. háború idejére az egyh. személyek összes jövedelmeik felét kötelesek a határvédelemre fordítani; a birtokosok jobbágyaik tizedének felét ne a papnak, hanem azoknak adják, akiket a kir. ezek kezelésével megbízott. Azon egyháziakat, akik megadóztatásuk miatt valakit egyh. átokkal sújtanak v. a p-nál panaszkodnak, marasztalják el. Ezen jövedelmeket ne I. (Nagy) Lajos (ur. 1342-82) törv-ei szerint, csak természetben, hanem amíg a tör. hadjáratok tartanak, pénzben hajtsák be. Megerősítették a jobbágyok szabad költözködési jogát; a végzések szövegét 1407: Kassán, 1409: Budán ismét közzétették. 88

Horváth M. II:411. - Kerékgyártó 1875:219. - Pór-Schönherr 1895:438. - Mályusz 1984:187. - MTK I:235.