🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tartósan kijelölt bíróság
következő 🡲

tartósan kijelölt bíróság: Mivel a →másodfokú metropolitai bíróságok az adott főegyhm-re nézve elsőfokú (egyhm.) bíróságként is működnek, vagyis az érsségeken nincs 2 külön bíróság, a metrop. bírósága előtt első fokon eldöntött ügyekben ahhoz a bírósághoz lehet fellebbezni, amelyet a metrop. az Ap. Sztszék jóváhagyásával tartós jelleggel megjelölt (1438.k. 2). Erre a lehetőségre azért van szükség, hogy ne kelljen a főegyhm-k bíróságaitól minden esetben már másodfokon a →Rota Romana Törvényszékhez v. az →Apostoli Signatura által esetenként külön kijelölt bírósághoz fordulni. Ha figyelembe vesszük, hogy a házasság érvénytelenségéről folyó perekben csak másodfokon születhet végrehajtható ítélet, akkor különösen egyértelművé válik, hogy enélkül a kijelölt bíróság nélkül a főegyhm-kben pereskedő felek a többieknél hosszadalmasabban és költségesebben gyakorolhatnák csak jogaikat. Mo-on a prím. pápai kiváltsága folytán →Prímási Főszentszék működik. Ezért az alá tartozó metrop-k bíróságainak elsőfokú ítéletei ellen nem az általuk kiválasztott bíróság, hanem a Prím. Főszentszék illetékes a fellebbezések elfogadására. - A régi jogban szuffraganeusok nélküli érs. v. az Ap. Sztszéknek közvetlenül alárendelt (exempt) helyi ordinárius bíróságának ítélete ellen a fellebbezés elfogadására illetékes fórumot - a metrop-khoz hasonlóan - ezek a főpásztorok is az Ap. Sztszék jóváhagyásával egyszer s mindenkorra megválaszthatták. Ennek a fellebbviteli bíróságnak azonban metrop. bíróságnak kellett lennie, s e főpásztorok tartoztak megjelenni az illető egyhtart. zsinatain is (CIC 1917:285.k.). Mivel ma ezeket az exempt részegyházakat már nem tekintik tipikusnak, a CIC külön itt nem említi őket. A jelenleg fennálló ilyen részegyházak számára továbbra is az a fellebbviteli bíróság, amelyet még a régi Egyh. Törvénykv. szerint kiválasztottak. - A kijelölt fellebbezési bíróság nevét a nem szuffraganeus egyhm-k esetében az →Annuario Pontificio évente közli. Sz.Sz.A.

Erdő 2005:695.