🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > taizéi közösség
következő 🡲

taizéi közösség, 1949-: nemzetközi ökumenikus szerzetesközösség. Alapítója, az evangélikus Roger →Schutz, elsődleges célja a felekezetek közötti megbékélés. - Az alapítónak fiatalon meggyőződésévé vált, hogy a protestantizmusnak is helyre kell állítania a hagyományos monasztikus élet és imádság egyes formáit, s ilyen céllal 1940: házat vásárolt Taizében, ahol jelentősen hatott →Cluny földr. közelsége is. 1942-ig zsidókat és háborús menekülteket helyezett el benne. Vichy elfoglalásakor Genfbe költözött, ahol Max Thuriannal és néhány társával közösségi életet kezdett. 1944: Taizében telepedtek le. Az első 7 testvér 1949 húsvétján tett örök fogadalmat a cölibátusra, a vagyonközösségre (nem fogadnak el alamizsnát, a maguk munkájából élnek, örökségüket szétosztják a szegények között) és a tekintély elismerésére (engedelmességről közvetlenül nem beszélnek). - 1952-től 3-4 fős fraternitásokat, 'missziós csoportokat' küldenek szét Ázsia, Afrika és D-Amerika elmaradott országaiba. - A ~ életébe az 50-es évek végétől kezdődően kora tavasztól késő őszig fiatalok (17-30 é. korosztály), 30 év fölöttiek, ill. családok néhány száztól néhány ezer főig terjedő csoportjai kapcsolódnak be egyhetes találkozókon, melyek középpontjában az 1962: fölszentelt Megbékélés tp-ában tartott közös imádságok állnak. A fiatalok fogadásába 1966: a Szt András Nővérek, később a lengy. orsolyita nővérek is bekapcsolódtak. - A ~ben az istentiszt-eknek sajátos, meditatív stílusú zenéje alakult ki, mely rövid zsoltárverseket v. más szentírási részleteket ismételget; az énekek többségének szerzője Jacques Berthier. - A ~ tagjai 1966 óta rendszeresen vezetnek kisebb-nagyobb találkozókat Afrikában, É- és D-Amerikában, Ázsiában és Eu-ban is. A legnagyobb, több tízezer fiatalt megmozgató eu. újévi találkozók helyszínei: 1978: Párizs, 1979: Barcelona, 1980: Róma, 1981: London, 1982: Róma, 1983: Párizs, 1984: Köln, 1985: Barcelona, 1986: London, 1987: Róma, 1988: Párizs, 1989: Wroclaw, 1990: Prága, 1991: Budapest, 1992: Bécs, 1993: München, 1994: Párizs, 1995: Wroclaw, 1996: Stuttgart, 1997: Bécs, 1998: Milánó, 1999: Varsó, 2000: Barcelona, 2001: Budapest, 2002: Párizs, 2003: Hamburg, 2004: Lisszabon, 2005: Milánó, 2006: Zágráb, 2007: Genf. Roger testvér 1983: ellátogatott Mo-ra, és 1989: Pécsett is rendeztek nemzetk. találkozót. - A ~ nem kíván mozg-at szervezni, de a találkozókon résztvevő fiatalokat buzdítják a „bizalom zarándokútja” folytatására saját pléb-jukon ill. közösségeikben. Taizéi imaórákat szerte a világon, így Mo-on is szerveznek. - A ~ képviselője részt vett a II. Vat. Zsinaton, és rendszeresen találkozott XXIII. János és VI. Pál p-val. 1969 óta róm. kat-ok is tagjai a ~nek. - A ~be ellátogattak II. János Pál p. (1986. X.), canterburyi érs-ek, ort. metrop-k, svéd ev. pp-ök, ill. lelkipásztorok a világ minden részéből. A ~ nagy figyelmet fordít az ort. ker-ekhez fűződő kapcsolatokra, melyek 1989 u. megerősödtek. - Roger testvér 2005. VIII-i meggyilkolása után a közösség vezetője a r.k. ném. Alois Löser, akit az alapító 1997: jelölt ki utódául. 2007: a ~nek mintegy 25 országból több mint száz tagja van. M. nyelvű sajtója a →Taizéi Levél. **

NCE XIII:917. - Schütz 1993:371. - LThK 1993. IX:1244.