Magyar Katolikus Lexikon > T > tökéletes bánat


tökéletes bánat (lat. contritio perfecta): →bűnbánat, melynek indítéka az Isten iránti tökéletes szeretet. – A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban →rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk (D 897). A szándék, hogy Istent mindenek fölött szeressük, a szellemi akarat állásfoglalása, ezért a bánat tisztító ereje nem az érzelmek intenzitásától, hanem a bánat indítékától függ: a) ha Istentől függetlenül csak a bűn természetes (rossz) következményeitől (jó hírnév elvesztése, betegség, börtön, jogi következmények stb.) való félelem indít bűnbánatra, akkor ennek semmi lelki, teol. következménye nincs; b) ha a bánat istenfélelemből és a bűn természetfölötti következményeitől való félelemből, azaz tökéletlen istenszeretetből fakad (attritio), akkor ez a →bűnbánat szentségében (a rendkívüli alkalomkor kapott ált. feloldozás esetén is) tisztulást szerez a bűnösnek, de a gyónástól függetlenül ilyen hatása nincs, csak fölkészít a gyónásra; c) ha pedig a bűnbánat indítéka elsősorban az a fájdalom, hogy a bűnnel a Legfőbb Jót sértette az ember, akkor a bánata tökéletes szeretetből fakad, azaz ~. Ez a bánat, amelyhez legalább burkoltan kapcsolódnia kell a bűnbánat szentségére irányuló vágynak, →megigazulást hoz a bűnösnek, már a gyónás előtt (D 898, 1032). – A ~ra szükség lehet, ha nincs mód szentgyónásra, pl. halálveszélyben, ill. paphiány miatt. A →tökéletességre törekvő lelkek számára a ~ az istenszeretet gyakorlásának egyik módja. **

A mennyország aranykulcsa, vagyis a ~. Írta Driesch. Ford. Bernhard Aurél. Bp., 1905. – Krammer György: Tudod mi a ~? Esztergom, 1935. – Maccono: A ~. A mennyország kulcsa. Ford. Truglyné Lingauer Mária. Rákospalota, 1939. – Radó II:776.