🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > táppénz
következő 🡲

táppénz: a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás egyik típusa. – ~re jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő első, második vagy harmadik napon keresőképtelenné válik és a A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló Törvény 1997: meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. – 1. ~ jár a keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony megszűnését követően 30 napon át. A táppénz minden naptári napra jár, beleértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is. – 2. Nem jár ~ a) a keresőképtelenségnek azon időtartamára, amikor a biztosított átlagkeresetre jogosult, ill. a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs; b) továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn; c) a keresőképtelenségnek azon tartamára, amikor a biztosított a teljes keresetét megkapja, illetve, ha a keresetét részben kapja meg, a részben megkapott kereset után; d) a gyermekgondozási segély folyósításának az idejére, ide nem értve a segély mellett végzett munka alapján járó táppénzt; e) az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára; f) a saját jogú nyugdíj folyósításának időtartamára. – 3. A ~ összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 60 %-a, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 50 %-a, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 %-ának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően a minimálbér 150 %-ának 1/30 részét. V.G.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló Törvény. 1997.