🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tábori rabbi
következő 🡲

tábori rabbi: a zsidó katonák lelkigondozását végző egyházi személy, aki egyházi és katonai felhatalmazás alapján teljesít szolgálatot. - Az Osztrák-M. Monarchia közös hadseregében béke idején külön ~ beosztásokat nem szerveztek, a zsidó katonák lelkigondozására a lakóterületen található imaház v. zsinagóga látogatását engedélyezték. Az I. vh. idején a m. kir. Honvédségnél 13 ~ szolgált. A két háború között a honvédségnél csak a háború időszakára tervezték behívásukat, 1939. X. 15: a 43115./eln. 2. sz. körrendelet a tartalékos izr. tábori lelkészi jelvény rendszeresítéséről még intézkedett, 1943. VII. 1-14: Jászberényben ~ tanf-ot szerveztek, amelynek célja a munkaszolgálatosok részére ~k képzése volt, azonban kinevezésükre nem került sor, jelentős részüket a munkaszolgálatos századokba osztották be. - A II. vh. után a Honvédelmi Min-ban Izraelita Lelkészi Osztályt szerveztek, a beosztást kapott rabbik eredeti tisztségük megtartása mellett látták el ezt a funkciót. Feladatuk az ismeretlen helyen és körülmények között elhaltak kormányrendelet alapján történő utólagos halotti anyakönyvezése, a veszteségek számbavétele volt. Legjelentősebb tevékenységnek az elhunyt v. eltűnt munkaszolgálatosok névjegyzékének összeállítását, a lakossági bejelentések nyomán feltárt tömegsírok és a halottak azonosítását tekintették. Első lelkészi osztályvezetője Hevesi Ferenc főrabbi, aki tábornoki rendfokozatot kapott. Ekkor még tíz ~ beosztást is terveztek. Hevesi amerikai útja során, Miamiban autóbaleset következtében meghalt. Utódja Rácz Zoltán, akit ezr-sé léptettek elő. A lelkészi osztályon dolgozott még ortodox részről Duschinszky Jenő és ifj. Schücz Jenő, valamint Morgerstein Benő, a dunántúli területen Krausz Henrik, az alföldi részeken Singer Ödön rabbik tevékenykedtek. Az Izr. Lelkészi Osztály 1950: megszűnt. - A M. Honvédségnél 1994: állították fel a Zsidó Tábori Rabbinátust, tábori főrabbi Fröhlich Róbert ezr., 1995: dandártábornok. Va.J.