🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tábori ordinárius
következő 🡲

tábori ordinárius, katonai ordinárius: a →tábori ordinariátus élén álló, rendes körülmények között püspöki rangban lévő saját →ordinárius, aki a megyéspüspökök minden jogával rendelkezik és kötelességével tartozik, kivéve, ha a dolgok természete és a részleges statútumok mást követelnek. - A pápa szabadon nevezi ki, ill. beiktatja v. megerősíti a törvényesen kijelölt személyt. Azért, hogy minden erejét e sajátos lelkipásztori küldetésnek szentelhesse, mentes minden lelkipásztori gonddal járó hivataltól, kivéve, ha egy ország körülményei mást kívánnak. A ~ a jog szerint tagja a ppi konf-nak abban az országban, ahol ordinariátusának székhelye van. - A ~ legfelső felettese a →Püspöki Kongregáció vagy a →Népek Evangelizálásának Kongregációja, és adott esetekben a Római Kúria illetékes dikasztériumaival tárgyalja meg a kérdéseket. - Az előírt formula szerint 5 évenként jelentést kell küldenie az Ap. Széknek az ordinariátus állapotáról, és eleget kell tennie az →ad limina látogatás kötelezettségének a jog előírása szerint. - A részleges statútumokban határozzák meg a ~ tp-ának és hivatalának helyét, ha szükséges, egy vagy több ált. helynök és egyéb hivatalnokok kinevezését; az ordinariátus szolgálatában álló papok és diákonusok egyh. helyzetét szolg. idejükben és annak megszűnésekor, ill. a megtartandó katonai szabályokat; a teendőket széküresedés v. a ~ akadályoztatása esetén; az ordinariátus és a helyi lelkipásztori tanács kapcsolatát és az anyakönyvezés módját. - A ~ joghatósága: személyes úgy, hogy gyakorolható mindazon személyek esetében, akik az ordinariátushoz tartoznak, még ha olykor kívül is vannak az ország területén; rendes mind belső, mind külső fórumon; saját, de a mpp-ével versengő (cumulatív), mert az ordinariátushoz tartozó személyek továbbra is annak az egyhm-nek a hívei, melynek népéhez lakóhely v. rítus alapján tartoznak. - A katonaság számára fenntartott területek és helyek elsősorban és főleg a ~ joghatósága alá tartoznak; másodlagosan azonban a mpp. joghatósága alá is, azaz valahányszor nincs jelen a ~ vagy a káplánja, akár a mpp., akár a plnos saját joghatósága alapján jár el. - Személy szerint a ~ joghatósága alá tartoznak: a katona hívők és mindazok, akik a fegyveres erők szolg-ában állnak, akkor is, ha a polg. törv-ek érvényesek rájuk; akik családjukat alkotják, azaz a házastárs és a gyermekek, a nagykorúak is, ha ugyanabban a lakásban laknak, továbbá a rokonok és alkalmazottak, aki szintén ugyanabban a lakásban laknak; a katonaiskolák növendékei, a katonai kórházak, öregotthonok és más hasonló intézmények ápoltjai és alkalmazottai; mindazok a hívők, férfiak és nők, akár szerz-ek, akár nem, akik olyan feladatot végeznek tartósan, amelyet a ~ bízott rájuk, v. beleegyezését adta hozzá. - 1994: a r.k. ~ →Ladocsi Gáspár dandártábornok, 1999-től vezérőrnagy, 2001. XI. 28-2007. III. 15: →Szabó Tamás (lemondott és megnősült). A prot. ~ Takaró Károly dandártábornok, 1998-tól Csuka Tamás dandártábornok, a rabbinátus vezetője Fröhlich Róbert ezr., 1995: dandártábornok. Va.J.

II. János Pál p.: Spirituali militum curae ap. konst. 1986. IV. 21: 2-5., 10-13. cikkely